Begroting 2018 (centrale database voor meldingen dieren­mis­han­deling)


8 november 2017

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2018 (centrale database voor meldingen dierenmishandeling).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018.

Constaterende dat:

  • Er geen centraal digitaal punt bestaat waar alle meldingen worden geregistreerd die verband houden met dierenmishandeling of –verwaarlozing;
  • Amsterdammers melding maken bij allerlei organisaties, zoals de LID, de NVWA, dierenartsen, de dierenambulance, gemeentelijke handhaving en verschillende dierenopvang-organisaties;
  • Er nu geen verbanden gelegd worden tussen al deze gefragmenteerde stukjes informatie;
  • Er onder verschillende dierenwelzijnsorganisaties de wens leeft om met een centrale database te werken waarin alle relevante gegevens worden gebundeld per melding, zodat er dossiers worden opgebouwd.

Overwegende dat:

  • Een sterke database kan bijdragen aan het blootleggen van de cirkel van geweld, waardoor ook bij huiselijk geweld zoals kindermishandeling eerder kan worden ingegrepen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om samen met relevante organisaties, zoals dierenhulporganisaties, dierenartsen, Veilig Thuis, de LID, NVWA en gemeentelijke handhaving, een centraal digitaal meldpunt op te zetten voor meldingen over dierenmishandeling en –verwaarlozing;
  • Hierbij de mogelijkheden te verkennen om alle relevante partijen toegang te verstrekken tot registratie in de database, waaronder de optie van een mobiele applicatie.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. Van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, D66, SP, PvdO

Tegen

CDA, VVD