Begroting 2018 (sport­op­brengsten stimu­leren gezond sporten)


8 november 2017

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2018 (sportopbrengsten stimuleren gezond sporten)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018;

Constaterende dat:

  • De Europese Commissie heeft aangegeven strengere normen voor pak’s te willen hanteren voor rubbergranulaat op grasvelden, namelijk dezelfde normen als voor speelgoed;
  • De wethouder Sport heeft aangegeven Amsterdamse velden met rubbergranulaat te willen vervangen, maar pas als de technische levensduur voorbij is;
  • Gemeente Rotterdam al 7 miljoen heeft vrijgemaakt om de kunstgrasvelden met rubbergranulaat zo snel mogelijk te vervangen;
  • Uit een recente uitzending van Zembla bovendien bleek dat SBR-korrels voor ernstige verontreiniging van de bodem zorgen met hoge concentraties zware metalen, en buiten de korrels op het veld vaak ook een laag vermalen autobanden als onderlaag voor de velden dient

Overwegende dat:

  • Gemeente Amsterdam 48% aan certificaten van Stadion Amsterdam N.V. in bezit heeft met een boekwaarde van €6,6 miljoen;
  • Uit de intentieovereenkomst tussen Amsterdam, Ajax en de ArenA volgt dat een deel van de certificaten van Amsterdam aan Ajax wordt verkocht.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Het geld dat vrijkomt bij de verkoop van (een deel van) de certificaten te besteden aan het versneld vervangen van velden met rubbergranulaat, waarbij voorrang wordt gegeven aan eventuele velden met een onderlaag van vermalen autobanden.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Begroting 2018 (schoonmaak evenementen door organisator laten betalen)

Lees verder

Drinkwatertarieven 2018 (kosten schoon drinkwater in beeld brengen)

Lees verder

    Word actief Doneer