Begroting 2018 (schoonmaak evene­menten door orga­ni­sator laten betalen)


8 november 2017

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2018 (schoonmaak evenementen door organisator laten betalen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018;

Constaterende dat:

de gemeente inzet op intensivering van de schoonmaak tijdens grote evenementen.

Overwegende dat:

het extra investeren in het schoonhouden van Amsterdam een goed plan is;
het de taak van evenementorganisaties is om de openbare ruimte die door het evenement vervuild is geraakt schoon achter te laten.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

in het meerjarenplan Schoon dat in 2018 verschijnt op te nemen de schoonmaak tijdens en na grote evenementen met aanwijsbare organisator niet door de gemeente maar door de organisator betaald wordt.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

SP, D66, PvdA, VVD, CDA, PvdO