Begroting 2018 (zwerf­afval weghalen bij maai­werk­zaam­heden)


8 november 2017

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2018 (zwerfafval weghalen bij maaiwerkzaamheden).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018,

  • Constaterende dat het regelmatig bij maaiwerkzaamheden en groenbeheer voorkomt dat zwerfafval versnipperd in de natuur terecht komt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • het maaibeleid zo aan te passen dat voor de uitvoering van maaiwerkzaamheden, het te maaien gebied bekeken wordt waarbij zwerfafval wordt verwijderd.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen