Begroting 2018 (gedif­fe­ren­ti­eerde parkeer­ta­rieven)


8 november 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018.

Constaterende dat:
- Amsterdam te maken heeft met knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit die het rechtstreekse gevolg zijn van veel en vuil verkeer;
- De bestuurder van een vervuilende auto nu hetzelfde betaalt voor een parkeerkaartje als de bestuurder van een schone auto;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Parkeertarieven in te voeren die zijn gedifferentieerd op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een lager tarief gehanteerd wordt voor het parkeren van schone auto’s dan voor het parkeren van vervuilende auto’s.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA, D66, SP, PvdO

Tegen

VVD, CDA

Lees onze andere moties

Begroting 2018 (evenementenbudget naar handhaving en schoonmaak)

Lees verder

Begroting 2018 (mogelijkheid bekijken voor uitbreiding meetnet luchtkwaliteit)

Lees verder

    Word actief Doneer