Klimaat


Onze planeet voorziet de mens in alles wat hij nodig heeft: voedsel, grondstoffen, schoon water en schone lucht. Door hier zuinig mee om te gaan en vervuiling te voorkomen, blijft er ook voldoende over voor generaties na ons.

Alleen door het voeren van een krachtig milieubeleid en ons consumptiegedrag aan te passen, kunnen we binnen de draagkracht van de aarde blijven. Om de risico’s van klimaatverandering en milieuvervuiling te beperken tot een aanvaardbaar niveau, moet het afwentelen naar toekomstige generaties spoedig gestopt worden. Dit betekent dat we de uitstoot van broeikasgassen vergaand moeten terugdringen, moeten stoppen met het uitputten van natuurlijke hulpbronnen en het biodiversiteitverlies een halt moeten toeroepen.

Ook in de gemeente Amsterdam zet de Partij voor de Dieren zich hiervoor in. De afgelopen jaren hebben we ons onder meer ingespannen voor een schaliegasvrije stad en het aanpassen van de stad aan toekomstige klimaatverandering (klimaatadaptatie).

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws