Massale ganzen­do­dingen ten behoeve van het vlieg­verkeer


De Partij voor de Dieren presen­teert alter­na­tieven voor deze gruwe­lijke maatregel

28 maart 2024

In de weidse omgeving van Schiphol gedijen gewassen waar ganzen dol op zijn, waardoor de gevleugelde dieren zich hier in groten getale verzamelen. Om het risico op vliegaanvaringen te verminderen, worden er jaarlijks zo’n 30.000 van deze ganzen gevangen en gedood. Dit is een controversiële en vergaande maatregel die de Partij voor de Dieren ten zeerste bekritiseert. Dankzij onze aangenomen motie zal Amsterdam nu inzetten op een diervriendelijker ganzenbeleid.

De jacht op weerloze dieren
Tijdens de rui, van mei tot eind juli, zijn ganzen extra kwetsbaar. Precies deze periode wordt door jagers benut voor wat zij 'ruivangst' noemen: het vangen en doden van ganzen wanneer ze niet weg kunnen vliegen door het verlies van hun slagpennen. Een deel van de ganzen wordt bijeengedreven en vergast met koolstofdioxide. Tijdens dit proces kan het minutenlang duren voordat de dood intreedt. Een mini-docu uit 2015 belichtte de schrijnende afhandeling van deze vergassingen. Let op: dit zijn heftige beelden.

Een ander deel van de ganzen wordt niet vergast, maar krijgt de kogel. Het totaal komt uit op zo’n 30.000 ganzen per jaar. “Dat zijn 4333 ganzen per maand, 125.000 ganzen per 5 jaar, 250.000 ganzen per decennium en een half miljoen per 20 jaar,” zei fractievertegenwoordiger Mischa Meerburg. Zulke grote getallen zijn voor mensen bijna niet goed voor te stellen. Mischa: “Maar ik denk dat eenieder zich wel kan inbeelden hoe stressvol de laatste minuten van het leven van deze ganzen moet zijn.” Tijdens de raad van 27 maart sprak ook fractievoorzitter Anke kritisch over de gang van zaken. “We verwelkomen ze met een heel buffet, en als ze dan hier zijn, dan staat ze een kogel of een fuik en een gaskar te wachten.” Dit moet anders!


“We verwelkomen ze met een heel buffet, en als ze dan hier zijn, dan staat ze een kogel of een fuik en een gaskar te wachten.”


Alternatieven voor de ganzendodingen
Het massaal vergassen en afschieten van de ganzen is helemaal niet nodig. Een onderzoek van de gemeente naar alternatieven ten aanzien van de jacht concludeerde namelijk dat een andere landschapsinrichting het meest kansrijk is om de ganzen van Schiphol voor de dood te behoeden. Kansrijker dan de jacht op de onschuldige dieren.

Zo bestaan er gewassen waar ganzen niet van houden, zoals olifantsgras. Dit concludeert Wageningen University. Na bewerking zijn hier ook bouwmaterialen, papier, bioplastics of biobrandstoffen van te maken, blijkt uit hun onderzoek. Daarnaast kunnen er op de gronden rondom de luchthaven zonnepanelen gebouwd worden. Dit alles leidt tot meer duurzame energie, nuttige invulling van de gronden, zonder dat er duizenden onschuldige ganzenlevens verloren hoeven te gaan. Wat de Partij voor de Dieren betreft, is dit een win-winsituatie!

Succes: Amsterdam zet in op een diervriendelijk ganzenbeleid
Het bovenstaande legde Anke door middel van een motie voor aan de rest van de gemeenteraad. Met de motie vraagt ze de gemeente om zich hard te maken tégen ganzendodingen en vóór spoedige (landschappelijke) maatregelen die bijdragen aan de vliegveiligheid. De wethouder die over Schiphol gaat, Hester van Buren, reageerde meteen positief. Daarna mocht de motie op brede steun uit de gemeenteraad rekenen.

Gerelateerd nieuws

Succes! Amsterdam verkent scenario’s voor een aardgasvrije toekomst

De restwarmte die door onze leidingen stroomt en een groot deel van de stad van warmte voorziet, is afkomstig van de verbrand...

Lees verder

Energiebespaarservice: extern onafhankelijk onderzoek naar de aanbesteding en inzet voor behoud FIXBrigade!

Gisteren sprak de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad over de aanbesteding Energiebespaarservice. En met succes! Amsterd...

Lees verder