Succes! Amsterdam verkent scena­rio’s voor een aard­gas­vrije toekomst


... zonder warm­te­af­han­ke­lijkheid van biomassa en/of aardgas van Vattenfall Diemen

28 maart 2024

De restwarmte die door onze leidingen stroomt en een groot deel van de stad van warmte voorziet, is afkomstig van de verbranding van biomassa, afval, en aardgas. Dit is zeer milieuvervuilend. Een motie van de Partij voor de Dieren heeft ervoor gezorgd dat Amsterdam de scenario’s voor een aardgasvrije toekomst zal verkennen, zonder warmteafhankelijkheid van biomassa en/of aardgas van Vattenfall Diemen. De hele motie lees je hier.

Waarom een warmtetransitie?
Met de ‘warmtetransitie’ wordt bedoeld dat er over wordt gegaan op duurzaam verwarmen in plaats van verwarmen op fossiele en niet-duurzame manieren. Nu is een groot deel van onze stadswarmte afkomstig van de verbranding van biomassa, afval en aardgas. Dit is zeer slecht voor het milieu: bij het verbranden hiervan komt er enorm veel CO2 vrij. Daarom moeten we op zoek naar andere, duurzame, warmtebronnen.

Aardgasvrij in 2040
Amsterdam kwam met het streven om in 2040 aardgasvrij te zijn. Veel woningcorporaties kiezen om deze reden voor een aansluiting op stadswarmte: een netwerk van ondergrondse leidingen waar warm water door stroomt. Bewoners werd gezegd dat het niet duurder zou zijn dan aardgas. Helaas kregen veel bewoners alsnog te maken met stijgingen van honderden euro’s. Bovendien is deze stadswarmte alsnog altijd afkomstig van afvalverbranding en biomassacentrales.


"Wij vinden wél dat de ambitie aardgasvrij in 2040 overeind moet blijven staan. De Partij voor de Dieren wil van het aardgas af."

Aanpak loopt dood
De transitie naar een aardgasvrije warmtevoorziening verloopt aan alle kanten stroef. Anke: “Corporaties trekken zich terug, de prijzen worden verhoogd en de rekening hiervoor ligt bij de bewoners.” Aan Rutger Castricum vertelt Anke daarna tijdens een uitzending van De Hofbar over de warmtetransitie: “Het loopt een beetje dood, deze aanpak. Wij vinden wél dat de ambitie (dus: aardgasvrij in 2040) overeind moet blijven staan. De Partij voor de Dieren wil van het aardgas af.” Daarom kwam Anke diezelfde dag nog met een voorstel om de transitie naar aardgasvrij te versnellen.

Isolatie en innovatie
Dankzij het voorstel zal er zo snel mogelijk een alternatief scenario voor de warmtevoorziening voor de stad gepresenteerd worden. Het voorstel werd unaniem aangenomen. De Partij voor de Dieren benadrukt in dit proces allereerst de noodzaak van isolatie tijdens deze warmtransitie. Isolatie is de beste manier om zowel minder aardgas te gebruiken als om geld te besparen. “Wat we zeker weten, is dat in isolatie investeren sowieso aardgas bespaart. En dan is elke reductie winst,” aldus Anke. Qua alternatieve warmtebronnen moet er in de toekomst gekeken worden naar duurzame bronnen afkomstig van de zon, het water en de bodem. We kijken uit naar het alternatieve scenario van het college.

Lees meer:

Gerelateerd nieuws

Blijvend verzet tegen het nieuwe Meervaart Theater in het water

Op 16 maart voegde de Partij voor de Dieren zich bij het zoveelste protest van omwonenden tegen het nieuwe Meervaart Theater ...

Lees verder

Massale ganzendodingen ten behoeve van het vliegverkeer

In de weidse omgeving van Schiphol gedijen gewassen waar ganzen dol op zijn, waardoor de gevleugelde dieren zich hier in grot...

Lees verder