Dieren­welzijn


De Partij voor de Dieren is de eerste en enige partij ter wereld die de belangen van dieren, natuur en milieu centraal stelt. De Partij voor de Dieren opereert vanuit een ander perspectief dan gebruikelijk is in de politiek. Waar de andere politieke partijen hun inspanningen goeddeels richten op het behartigen van de kortetermijnbelangen van de mens, probeert de Partij voor de Dieren mensen ertoe te bewegen verder te kijken dan alleen het belang van de eigen soort.

‘Alles van waarde is weerloos’. Dit gaat vooral op voor alles wat het meeste waard is voor het leven: schone lucht, schoon water, een schone bodem, een stabiel klimaat en een harmonieuze omgang tussen alle levende wezens. De Partij voor de Dieren wil het heersende recht van de sterkste doorbreken en opkomen voor de belangen van de zwakste. Dieren zijn dat in onze samenleving bij uitstek. Net als natuur- en milieuwaarden.

Ook Amsterdam hebben wij de afgelopen jaren veel gedaan op het gebied van dierenwelzijn, variërend van de dieren in Artis, tot varkens in stadslandbouwprojecten en van bijen tot aan met olie besmeurde vogels in de haven.

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Agenda Dieren: nieuwe voor­stellen voor dier­vrien­de­lijker Amsterdam

In de Agenda Dieren staat wat Amsterdam gaat doen voor het dierenwelzijn in de stad: of het nou huisdieren, wilde dieren of dieren op de boerderij zijn. Amsterdam streeft ernaar om een diervriendelijke stad te zijn, waar dieren in staat om een natuurlijk en gezond leven te leiden, vrij van onnodig leiden en stress. Helaas ziet de Partij voor de Dieren dat dit lang niet altijd nageleefd wordt. Om d...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws