Dieren­welzijn


De Partij voor de Dieren is de eerste en enige partij ter wereld die de belangen van dieren, natuur en milieu centraal stelt. De Partij voor de Dieren opereert vanuit een ander perspectief dan gebruikelijk is in de politiek. Waar de andere politieke partijen hun inspanningen goeddeels richten op het behartigen van de kortetermijnbelangen van de mens, probeert de Partij voor de Dieren mensen ertoe te bewegen verder te kijken dan alleen het belang van de eigen soort.

‘Alles van waarde is weerloos’. Dit gaat vooral op voor alles wat het meeste waard is voor het leven: schone lucht, schoon water, een schone bodem, een stabiel klimaat en een harmonieuze omgang tussen alle levende wezens. De Partij voor de Dieren wil het heersende recht van de sterkste doorbreken en opkomen voor de belangen van de zwakste. Dieren zijn dat in onze samenleving bij uitstek. Net als natuur- en milieuwaarden.

Ook Amsterdam hebben wij de afgelopen jaren veel gedaan op het gebied van dierenwelzijn, variërend van de dieren in Artis, tot varkens in stadslandbouwprojecten en van bijen tot aan met olie besmeurde vogels in de haven.

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Meldpunt Vuur­werk­overlast

Vuurwerk veroorzaakt elke jaarwisseling angst en stress voor zowel dieren als mensen. Ieder jaar lopen honderden mensen letsel op. Bovendien bevat vuurwerk zware metalen en andere giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. De Partij voor de Dieren is daarom voor een vuurwerkverbod. Sinds 2020 zijn vuurpijlen en knalvuurwerk in heel Nederland verboden, en sinds een paar jaar gel...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws