Schrif­te­lijke vragen van het lid Bakker inzake het gebruik van honden als wapen


Indiendatum: 14 mei 2024

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Bij (het voorkomen van) een verstoring van de openbare orde kan de ME worden ingezet en dat gaat vaak gepaard met het gebruik van honden. Na zo’n optreden krijgt de fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam steevast beelden toegestuurd waarop te zien is hoe de honden aanhoudend aan de lijn trekken en springen en uren aan het blaffen zijn. Na de studentenprotesten bij de UvA afgelopen week circuleerde er een video waarin te zien is dat een agent door een meegenomen hond wordt gebeten en niet meer los willen laten. Met behulp van een politiestok in de bek van de hond wordt uiteindelijk de beet doorbroken. Agressief gedrag van honden kan volgens diergeneeskunde wetenschappers van de Universiteit Utrecht een gevolg zijn van angst of pijn[1]. Ondergetekende zou graag zien dat honden niet meer worden gereduceerd tot levende wapenstokken en dat zij niet meer gedwongen worden om zich totaal tegennatuurlijk in gevaarlijke situaties te storten.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hoe vaak zijn er het afgelopen jaar honden ingezet bij politieoptredens in een situatie van verstoring van de openbare orde? En hoeveel honden zijn dat gemiddeld per keer?

2. Hoe wordt er afgewogen om honden al dan niet mee te nemen en in te zetten in een situatie van verstoring van de openbare orde?

3. Amnesty International oordeelde: “In de geweldsinstructie voor de politie ligt de drempel om een hond in te zetten nu veel te laag.” Hoe beoordeelt de driehoek deze conclusie[2]?

4. Hoe vaak en lang mag een hond worden ingezet? Welke beperkingen gelden er qua uren en dagen?

5. Welke dierenwelzijnsregels gelden er voor de honden wanneer zij worden gebruikt bij een politieoptreden?

6. Op welke manier wordt erop toegezien dat deze regels niet worden overschreden?

7. Hoe beoordeelt de driehoek het urenlang blaffen, springen en trekken aan de lijn in het
licht van dierenwelzijn?

8. Hoe beoordeelt de driehoek het genoemde voorval dat een hond een agent bijt? Hoe
gangbaar is dit?

9. Hoeveel ruimte heeft de driehoek in Amsterdam om het gebruik van honden als gewelds-
middel te beperken of achterwegen te laten?

Ook wanneer de honden geen “dienst“ (onbetaald en onvrijwillig) hebben is het van belang dat hun dierenwelzijn in acht wordt genomen en de stressniveaus van de honden zo laag mogelijk worden gehouden[3].

10. Welke specifieke dierenwelzijnsregels voor deze honden gelden er wanneer zij geen “dienst” hebben? In hoeverre wordt er buiten “dienst”-tijd geïnvesteerd in voldoende en compenserende ontspanning?

11. Zijn er criteria om objectief te bepalen of een hond op dat moment “inzetbaar” is? Zo ja, wat zijn die criteria? Zo nee, waarom niet?

En tot slot:

12. Hoe beoordeelt de wethouder dierenwelzijn namens het college de inzet van politiehonden in het licht van Amsterdam als diervriendelijke stad?

Indiener,

A. Bakker

[1] https://dspace.library.uu.nl/b...
[2] https://www.amnesty.nl/politie...
[3] https://www.mdpi.com/2076-2615...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake afschot van ratten met een luchtbuks in de achtertuin van Stichting De Mussen Toevlucht

Lees verder

Schriftelijke vragen van de leden Emmerik en Staartjes inzake geen ruimte voor de hond in een groeiende stad: uitrendaken het nieuwe normaal

Lees verder

    Word actief Doneer