Schrif­te­lijke vragen van het lid Krom inzake het doden van duiven bij de Spaarn­dam­mer­spoorbrug


Indiendatum: 24 apr. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Afgelopen zondag kreeg de fractie van de Partij voor de Dieren te horen dat de gemeente opdracht zou hebben verleend om in de tunnel van de Spaarndammerspoorbrug duivennesten te verwijderen en nestplekken te blokkeren. Een bezorgde bewoner trof een ongediertebestrijder die wachtte op de reinigingsdienst. Deze dienst zou met een hogedrukspuit de tunnel komen schoonspuiten. Dit terwijl er tientallen duiven een nestje hebben in de tunnel met zowel eieren als pasgeboren duifjes. Zoals nu bekend bij de fractie zouden de nesten dus met dieren en al uit de tunnel worden gespoten, of zou de ongediertebestrijder ze doodmaken. In beide gevallen daarmee ernstig dierenleed veroorzakend. Daarnaast is het in Nederland verboden om actieve nesten van vogels weg te halen dan wel te beschadigen.[1]

Het is aan de bezorgde Amsterdammer te danken dat dierenleed werd voorkomen. Zij heeft de diertjes snel weggehaald voordat de nesten werden verwijderd. De fractie alsmede de bezorgde bewoner zijn geschokt dat er geen plan leek te zijn om de duiven te verplaatsen. Graag zou de fractie een aantal vragen stellen over wat is er voorgevallen in de betreffende nacht.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Kan de wethouder aangeven wie de opdracht heeft gegeven om nesten te verwijderen en de nestplekken te blokkeren onder de Spaarndammerspoorbrug? Is dit in opdracht van de gemeente geweest of van Prorail? Graag een toelichting.
  2. Kan de wethouder bevestigen dat er inderdaad geen plan was om de pasgeboren duiven en eieren in veiligheid te brengen voordat de nesten werden verwijderd en de dieren dus gedood zouden worden? Graag een toelichting.
  3. Zijn er nog andere plekken in de stad waar ook plannen zijn voor het verwijderen van nesten zonder eerst de eieren en de duifjes in veiligheid te brengen? Zo ja, is de wethouder van plan om hier, eventueel samen met Prorail, een diervriendelijk beleid voor te ontwikkelen waarbij de dieren in veiligheid worden gebracht? Zo nee waarom niet?
  4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het verwijderen van actieve nesten onrechtmatig is? Zo nee waarom niet?
  5. Klopt het dat de gemeente, nadat een vrijwilliger melding maakte over het lot van de babyduifjes, akkoord heeft gegeven voor het plaatsen van de duifjes in een doos in een nabijgelegen berm? Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat ook dit ernstig dierenleed kan veroorzaken en dat de dieren ook dan hadden kunnen overlijden?
  6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het werken met ongediertebestrijders onwenselijk is gezien zij niet het beste voor hebben met dieren? Graag een toelichting.
  7. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat duiventillen een oplossing kunnen zijn voor het nestelen van duiven op plekken zoals onder de Spaarndammerspoorbrug, zodat duiven op een veilige plek en in een gecontroleerde omgeving kunnen broeden? Zo nee waarom niet?


[1] https://wetten.overheid.nl/BWB...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake het vossenraster in de Kinsel

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake gebruik van het Galileïplantsoen als bouwplaats

Lees verder

    Word actief Doneer