Groene en dier­vrien­de­lijke successen tijdens Begro­tings­be­han­deling


14 november 2018

Groene en diervriendelijke successen tijdens Begrotingsbehandeling

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft verschillende voorstellen ingediend om de Amsterdamse Begroting groener en diervriendelijker te maken. De raadsleden hebben hier successen mee geboekt: zo zal de gemeente bij nieuwe aanbestedingen geen single-use plastic meer toestaan, wordt er op ingezet dat dieren van kinderboerderijen niet meer naar de slacht gaan en worden bij woningbouwplannen voortaan de gezondheidseffecten van vliegtuiglawaai betrokken.

Bijenvriendelijke bloemen
Fractievoorzitter Johnas van Lammeren heeft de al bestaande plannen voor het stimuleren van de bijenpopulatie aangescherpt door van het college te vragen om de door de gemeente te planten bloemen en planten van ecologische teelt te laten zijn en geen bijenhotels te plaatsen die met gif zijn behandeld. Ook zijn voorstel voor het tegengaan van singe-use plastic is aangenomen: de gemeente zal voortaan bij nieuwe aanbestedingen als voorwaarde opnemen dat er geen single-use plastic zal worden toegestaan, tenzij er echt geen alternatief voor is.

Dierenwelzijn
Er wordt in het vervolg ingezet op diervriendelijke kinderboerderijen waar de dieren een onbezorgde oude dag krijgen en niet in het slachthuis belanden voor hun vlees. Het voorstel van raadslid Anke Bakker hierover kon op grote steun van de gemeenteraad rekenen. Ook volgt een onderzoek naar een verbod op het gebruik van dieren voor commerciële en promotionele doeleinden in het verkeer.

Gezonde leefomgeving
De geluidsbelasting rondom Schiphol overschrijdt momenteel de door de WHO geadviseerde geluidsgrenzen. Dankzij een voorstel van raadslid Jennifer Bloemberg-Issa worden bij woningbouwplannen (gelegen binnen het afwegingsgebied LIB5) voortaan ook de gezondheidseffecten van de geluidsoverlast van vliegtuigen betrokken.

Naast de boven vermelde aangenomen voorstellen van de Partij voor de Dieren zijn er helaas ook voorstellen verworpen. Hieronder volgen een overzicht van alle ingediende moties en amendementen:

Dierenwelzijn

Voorstel voor diervriendelijke catering gemeente

Voorstel voor 100% plantaardige catering raadsvergadering

Nieuw faunabeheerplan Amsterdamse Waterleidingduinen

Onderzoek naar verbod op promo en commercie met dieren in het verkeer

Ganzen rondom Schiphol

Oude dag voor dieren op kinderboerderijen

Planten van biologische bloemen en tegengaan van met gif behandelde bijenhotels

Gezonde en veilige leefomgeving

Gezondheidseffecten van vliegtuiggeluid betrekken bij woningbouwplannen

Afzien van aanleg kunstgrasvelden Diemerpark

Sanering vervuilde grond rond kunstgrasvelden

Garanderen adequate recycling van afgedankte kunstgrasmatten

Single-use plastic voorkomen

Relatie huiselijk geweld en dierenmishandeling

Herinrichting parken, waar mogelijk groter en groener

Herinrichting parken, verharde grond niet toe laten nemen