Begroting 2019 (motie herin­richting parken, verharde grond)


7 november 2018

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2019 (herinrichting van de parken).

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2019.

Constaterende dat:

  • in de begroting staat dat de stadsparken beter worden ingericht op intensief gebruik door inzet van de Groengelden en de Kwaliteitsimpuls Groen.

Overwegende dat:

  • een herinrichting voor intensiever gebruik niet ten koste mag gaan van de grootte van de parken en de ecologische waarde van het groen;
  • het onwenselijk is als het beter inrichten op intensief gebruik zou inhouden dat er in de parken wordt geïnvesteerd in verharde wegen en in zaken die van het park een commerciële attractie maken voor festival faciliteiten, zoals permanente evenemententerreinen, wifi, wc-blokken, etc.;
  • er juist geïnvesteerd zou moeten worden in het vergroten van het groen en in de ecologische waarde van het groen in de Amsterdamse parken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


het oppervlakte aan verharde grond in de parken bij herinrichting op intensief gebruik niet te laten toenemen.

Het lid van de gemeenteraad


A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Begroting 2019 (motie inzake sanering kunstgrasvelden)

Lees verder

Begroting 2019 ( motie biologische bloemen & geen met gif behandelende bijenhotels / insectenhotels)

Lees verder

    Word actief Doneer