Begroting 2019 (motie inzake meer aandacht voor de relatie tussen huiselijk geweld en dieren­mis­han­deling)


30 oktober 2018

Onderwerp

Motie van het lid Jennifer Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2019 (meer aandacht voor de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2019,

Constaterende dat:

  • huiselijk geweld en dierenmishandeling vaak samengaan;
  • uit een rapport van de Universiteit Utrecht blijkt dat in de helft van de gevallen van huiselijk geweld er ook sprake is van dierenmishandeling;

Overwegende dat:

Mensen hun vlucht uit de situatie van huiselijk geweld vaak uitstellen omdat de mogelijkheid voor hen ontbreekt om hun huisdieren mee te nemen naar een opvangadres.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Indicatoren te ontwikkelen voor meer aandacht voor de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, VVD

Tegen

D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA