Begroting 2019 (motie 100% plant­aardig)


8 november 2018

Motie van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2019 (100% plantaardig).

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2019.

Constaterende dat:

  • - honderd procent plantaardig lekker is, maar te weinig mensen ermee bekend zijn.

Overwegende dat:

  • -


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

om de catering rond en tijdens de raadsvergaderingen voor het college en de gemeenteraadsleden honderd procent plantaardig te laten zijn.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren
Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, GroenLinks, BIJ1

Tegen

VVD, D66, CU, SP, PvdA, DENK, FvD, CDA