Begroting 2019 (amen­dement voor de ganzen rondom Schiphol)


7 november 2018

Amendement van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2019 (actiepunt voor de ganzen rondom Schiphol).

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2019.

Constaterende dat:

  • Rondom Schiphol elk jaar meer dan tienduizend ganzen worden vergast en afgeschoten om het aantal ganzen in de omgeving te doen afnemen vanwege risico’s op vogelaanvaringen;
  • Uit de laatste cijfers uit 2016 bleek dat het risico op vogelaanvaringen juist was gestegen;
  • Het college van Amsterdam sinds 2014 herhaaldelijk de notitie “Gans Anders” onder de aandacht van de Nationale Regiegroep Vogelaanvaringen heeft gebracht met daarin de wens dat doden overbodig wordt door allerlei diervriendelijke maatregelen te treffen.

Overwegende dat:

  • Ondanks aandringen van de gemeente Amsterdam nog altijd primair wordt ingezet op het doden van ganzen tegen vogelaanvaringen;
  • Amsterdam voor de ganzen zou moeten blijven opkomen en zich hier niet bij kan neerleggen.

Besluit:


In de begroting op pagina 211 bij de opsomming van actiepunten onder het kopje Dierenwelzijn onder aan de lijst de volgende regel toe te voegen:

  • “De lobby voor een diervriendelijk ganzenbeleid rondom Schiphol wordt voortgezet. Er wordt geïnvesteerd in het stimuleren van het minder aantrekkelijk maken van de omgeving voor ganzen.”

Dekking van 200.000 euro te halen uit de Algemene Reserve en de Begroting hierop aan te passen.

Het lid van de gemeenteraad


A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, BIJ1

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Begroting 2019 ( motie biologische bloemen & geen met gif behandelende bijenhotels / insectenhotels)

Lees verder

Begroting 2019 (amendement herinrichting van de parken, inzet groengelden)

Lees verder

    Word actief Doneer