begroting 2019 (amen­dement inzake dier­vrien­de­lijke catering).


18 oktober 2018

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2019.

Constaterende dat

  • in 2019 de aanbestedingen volgen van de cateringvoorzieningen voor de uitvoeringslocaties en een aantal specifieke locaties;
  • als uitgangspunt hiervoor wordt genomen: “een milieubewust, eenduidig, gezond en zo goedkoop mogelijk aanbod”.

Overwegende dat:

  • er bij de productie van voedsel een hoop dierenleed aan vooraf kan gaan;
  • dit bij de keuze van een cateraar zoveel mogelijk voorkomen dient te worden;
  • er altijd een goede prijs/kwaliteit verhouding wordt overwogen en het uitgangspunt ‘zo goedkoop mogelijk’ overbodig is.

Besluit:


In de begroting op pagina 399 het uitgangspunt:

“-een milieubewust, eenduidig, gezond en zo goedkoop mogelijk aanbod”

te wijzigen naar:

“-een milieubewust, eenduidig, gezond en zo diervriendelijk mogelijk aanbod”

Het lid / De leden van de gemeenteraad


A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, PvdO, SP, GroenLinks, BIJ1, CDA

Tegen

VVD, D66, PvdA, DENK, FvD

Lees onze andere moties

Begroting 2019 (amendement, actiepunt voor oude dag dieren op kinderboerderijen).

Lees verder

Begroting 219 (motie over veilige sfeer op speelplaatsen voor kinderen).

Lees verder

    Word actief Doneer