begroting 2019 (amen­dement inzake dier­vrien­de­lijke catering).


18 oktober 2018

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2019.

Constaterende dat

  • in 2019 de aanbestedingen volgen van de cateringvoorzieningen voor de uitvoeringslocaties en een aantal specifieke locaties;
  • als uitgangspunt hiervoor wordt genomen: “een milieubewust, eenduidig, gezond en zo goedkoop mogelijk aanbod”.

Overwegende dat:

  • er bij de productie van voedsel een hoop dierenleed aan vooraf kan gaan;
  • dit bij de keuze van een cateraar zoveel mogelijk voorkomen dient te worden;
  • er altijd een goede prijs/kwaliteit verhouding wordt overwogen en het uitgangspunt ‘zo goedkoop mogelijk’ overbodig is.

Besluit:


In de begroting op pagina 399 het uitgangspunt:

“-een milieubewust, eenduidig, gezond en zo goedkoop mogelijk aanbod”

te wijzigen naar:

“-een milieubewust, eenduidig, gezond en zo diervriendelijk mogelijk aanbod”

Het lid / De leden van de gemeenteraad


A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, PvdO, SP, GroenLinks, Bij1, CDA

Tegen

VVD, D66, PvdA, DENK, FvD