Begroting 2019 (amen­dement, actiepunt voor oude dag dieren op kinder­boer­de­rijen).


18 oktober 2018

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2019.

Constaterende dat:

  • de begroting 1,1 miljoen reserveert voor aanpassingen bij kinderboerderijen;
  • kinderboerderij De Pijp een subsidie ontvangt van 45.480 euro;
  • kinderboerderij De Werf een subsidie ontvangt van 22.220 euro.

Overwegende dat:

  • op een kinderboerderij een respectvolle omgang met dieren centraal moet staan en dat dit ook de boodschap is die kinderen moeten meekrijgen;
  • hierbij hoort dat dieren oud mogen worden op de boerderij;
  • hierbij ongepast is om ‘leendieren’ uit de vleesindustrie in te vliegen voor een tijdelijke idyllische opvang op de boerderij voorafgaand aan de slacht zodat daarna een mooie sticker op het vleespakket kan worden geplakt.

Besluit:


In de begroting op pagina 211 bij de opsomming van actiepunten onder het kopje Dierenwelzijn aan het actiepunt:

  • Starten met het in het coalitieakkoord genoemde traject om op Amsterdamse kinderboerderijen achterstallig onderhoud weg te werken, de brandveiligheid op deze boerderijen te verhogen en het opleidingsniveau van het personeel op de kinderboerderijen te verbeteren.

de volgende zin toe te voegen:

“Er wordt ingezet op diervriendelijke kinderboerderijen waar de dieren een onbezorgde oude dag krijgen en niet in het slachthuis belanden voor hun vlees.”

Het lid / De leden van de gemeenteraad


A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK

Tegen

FvD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het Kennisnemen van Beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage 2017-2018 (fraudegevoelige situatie)

Lees verder

begroting 2019 (amendement inzake diervriendelijke catering).

Lees verder

    Word actief Doneer