Anke Bakker


Raadslid

Anke Bakker (1988) hield zich als duoraadslid voor de fractie van 2014-2018 bezig met dierenwelzijn en economische zaken en werd in 2018 benoemd tot raadslid. Ze studeerde Sustainable Development met een master Environmental Governance en specialiseerde zich in het ontstaan van beleid rondom ‘overlastgevende’ dieren. Anke vindt dat we van Amsterdam een groenere en rechtvaardigere stad moeten maken: “een stad die we niet volstouwen met woningen, tegels en asfalt, maar waar ruimte is voor de natuur en voor dieren. Het beleid van de gemeente heeft grote impact op het welzijn van dieren. Daarom is het zo nodig dat er een partij is die voor het belang van dieren opkomt. Wij maken ons in Amsterdam sterk tegen dierenmishandeling en -verwaarlozing en streven naar uitstekende noodhulp en opvang. In het wild levende dieren moeten we niet langer afschieten, vergassen, vergiftigen, doodklemmen of aan de haak slaan, maar waarderen en zoveel mogelijk met rust laten.’

Lid van de raadscommissies:
Wonen en Bouwen, Dierenwelzijn, |Groen, Openbare ruimte en Reiniging (WB)
Kunst, Diversiteit en Democratisering (KDD)

Gerelateerd

Zorgen over biodi­ver­siteit en dieren­welzijn in het Schin­kelbos

In het Schinkelbos grazen in het kader van een proef vijf Exmoorpony’s. De pony's moeten bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Met de Exmoorpony’s wordt de begrazingsdruk opgevoerd. Dit roept vragen op over het monitoren van de effecten van meer begrazing op de biodiversiteit. Ook heeft raadslid Anke Bakker vragen aan het college over het toezicht op het welzijn en de zorg voor de Exm...

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws