Anke Bakker


Raadslid

Anke Bakker is een ervaren raadslid met bevlogenheid voor dierenwelzijn en natuurbescherming. Ze blijft zich graag nog een raadsperiode inzetten voor een leefbare, groene stad voor mens en dier.

Diervriendelijke stad
Anke: "Het beleid van de gemeente heeft grote impact op het welzijn van dieren. Daarom is het nodig dat er een partij is die voor het belang van dieren opkomt. Wij maken ons in Amsterdam sterk tegen dierenmishandeling en -verwaarlozing en streven naar uitstekende noodhulp en opvang. In het wild levende dieren moeten we niet langer afschieten, vergassen, vergiftigen, doodklemmen of aan de haak slaan, maar waarderen en zoveel mogelijk met rust laten."

Anke boekte verschillende successen voor een diervriendelijkere stad, zoals de afspraak met kinderboerderijen dat hun dieren een oude dag verdienen, de vergunningsplicht van evenementen met dieren en het tegengaan van paardenkoetsen en reclame met dieren. Haar initiatief om in Amsterdam gezonde, plantaardige voeding te stimuleren werd aangenomen en ze kreeg een grote meerderheid van de raad mee voor minder proefdieren in Amsterdam. Ook zwengelde ze de discussie rond dierentuin Artis luid en duidelijk aan.

Kap met kappen en start met planten

De afgelopen periode bracht Anke de massale bomenkap en de ver achterblijvende herplant in stad onder het voetlicht. Anke vindt dat we van Amsterdam een groenere en rechtvaardigere stad moeten maken: “een stad die we niet volstouwen met woningen, tegels en asfalt, maar waar ruimte is voor de natuur en voor dieren.”

Anke Bakker studeerde Sustainable Development met een master Environmental Governance en specialiseerde zich in het ontstaan van beleid rondom ‘overlastgevende’ dieren.

Gerelateerd

Zoete inval voor honing­bijen

Deze week zijn aanvullende schriftelijke vragen over de bescherming van wilde bijen van raadslid Anke Bakker door het college beantwoord. Hierin is te lezen dat uit onderzoek van de stichting Eis (het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden) blijkt dat “verwacht mag worden dat de wilde bestuiversfauna momenteel in de stad sterk nadeel ondervindt van de huidige dichtheden aan honingbijv...

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws