Begroting 2019 ( motie biolo­gische bloemen & geen met gif behan­de­lende bijen­hotels / insec­ten­hotels)


7 november 2018

Motie van het lid Johnas van Lammeren inzake de Begroting 2019 (biologische bloemen & geen met gif behandelende bijenhotels / insectenhotels)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2019.

Constaterende dat:

  • motie 877 Bijenpopulatie stimuleren positief is gepreadviseerd;
  • dit een ondersteuning is van de reeds aangenomen motie Ecologisch beheer van het Amsterdamse groen.

Overwegende dat:

  • niet-biologische planten en bloemen door (landbouw)gif een gevaar zijn voor de bijenpopulatie;
  • bijenhotels en insectenhotels tijdens transport kunnen worden behandeld met gif.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • de door de gemeente te planten bloemen en planten van biologisch/ecologische teelt te laten zijn;
  • de door de gemeente (of het onderwijsveld) te plaatsen bijenhotels/ insectenhotels niet zijn behandeld met gif.

Het lid van de gemeenteraad


J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Begroting 2019 (motie herinrichting parken, verharde grond)

Lees verder

Begroting 2019 (amendement voor de ganzen rondom Schiphol)

Lees verder

    Word actief Doneer