Begroting 2019 (motie garan­deren adequate recycling afge­dankte kunst­gras­matten)


1 november 2018

Motie van het lid Johnas van Lammeren inzake de Begroting 2019 (garanderen adequate recycling afgedankte kunstgrasmatten).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft / Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2019.

Constaterende dat:

  • De aanbesteding van de recycling van de oude kunstgrasmatten onderdeel is van de aanbesteding voor de aanleg van een nieuwe toplaag en contractering van de afvalrecyclingbedrijven dus niet rechtstreeks door de gemeente Amsterdam gebeurt.

Overwegende dat:

  • In de begroting staat dat het college als doel heeft om afvalt te voorkomen en afval dat ontstaat te scheiden voor een zo hoogwaardig mogelijke verwerking.
  • Uit de aflevering van Zembla over de “Kunstgrasberg”[i] blijkt dat de recycling van afgedankte kunstgrasmatten niet op een adequate manier plaatsvindt bij de in de documentaire vermelde afvalrecyclingbedrijven.
  • De afgedankte Amsterdamse kunstgrasmatten naar één van de bedrijven gaan die in de documentaire uitgelicht worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Om als gemeente zelf de verantwoordelijkheid te dragen over afgedankte kunstgrasmatten door:

  1. a. de kunstgrasmatten tijdelijk zelf op te slaan totdat de gemeente verzekerd is van een adequate recycling bij het gecontracteerde afvalrecyclingbedrijf.
  2. b. indien a. niet mogelijk blijkt, dan op te zoek te gaan naar een bedrijf dat deze garantie wel kan geven.

Het lid / De leden van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren

[i] https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-kunstgrasberg


Status

Verworpen

Voor

PvdO, BIJ1, FvD, CDA, PvdD, DENK

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA

Lees onze andere moties

Begroting 2019 (amendement sportpark IJburg)

Lees verder

Begroting 2019 (amendement actiepunt onderzoek naar verbod promo en commercie met dieren in het verkeer)

Lees verder

    Word actief Doneer