Groen in de stad


Wetenschappers waarschuwen dat we door het biodiversiteitsverlies het punt naderen waar veranderingen in de natuur onomkeerbaar zijn. Ook in Nederland staat natuur onder hoge druk. Natuurgebieden zijn opgeofferd voor asfalt, bedrijventerreinen en stedenbouw. Vermesting en verdroging, vooral als gevolg van de intensieve landbouw en de veeindustrie, brengen veel schade toe. Van de oorspronkelijke biodiversiteit is in Nederland nog maar 15% over. En het verlies aan plant- en diersoorten gaat nog altijd door.

Groene steden en dorpen leveren ons daarom veel op: we besparen energie, hebben minder last van wateroverlast en hoeven in de zomer niet te vluchten voor de hitte van opgewarmd beton. Met groen om ons heen zijn we stukken gezonder. Dat geldt niet alleen voor onszelf, maar ook en vooral voor onze kinderen. De Partij voor de Dieren geeft natuur de prioriteit die zij verdient. We plaatsen het belang van een gezonde aarde boven het belang van economisch gewin op de korte termijn. We vinden dat iedereen recht heeft op een groene leefomgeving.

In Amsterdam zet de Partij voor de Dieren zich dan ook in om het groen in en om de stad te beschermen en te laten toenemen.

Het standpunt Groen in de stad is onderdeel van: Groen en stadsnatuur

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Flits­be­zorging in Amsterdam ingeperkt

Elektrische fietsen die rakelings voorbij zoeven op het fietspad, darkstores die vanuit het niets opduiken in woonwijken en extra zwerfafval in onze kostbare groene parken. Flitsbezorgdiensten veroorzaken momenteel nog veel overlast voor bewoners. Maar er is goed nieuws! Het onlangs aangenomen bestemmingsplan Darkstores perkt deze overlast voor een deel in. Daarnaast roept een aangenomen voorstel ...

Moties Vragen Nieuws
Moties Vragen Nieuws