Energie


Een duurzame gemeente houdt in haar beleid van nu ook rekening met haar toekomstige bewoners. De Partij voor de Dieren is van mening dat een duurzaam Amsterdam zichzelf daarom ook ambitieuze doelen moet stellen voor het gezonder en schoner maken van de leefomgeving. Daartoe moeten ieder jaar flinke stappen worden gezet.

Elke dag weer bieden zon, wind en water voldoende energie. Met de omschakeling naar duurzame energiebronnen beperkt de gemeente de uitstoot van CO2. Door tegelijk energie te besparen worden woningen, bedrijfspanden en overheidsgebouwen netto leveranciers van energie in plaats van verbruikers.

De Partij voor de Dieren wil de woningvoorraad ten minste energieneutraal maken. Dat levert milieuwinst, banen en een lagere energierekening op. Dankzij de Partij voor de Dieren is er een Energielening in het leven geroepen. Woningeigenaren kunnen tegen een lage rente een lening afsluiten bij de gemeente om daarmee hun woning te verduurzamen. Dit is de uitvoering van een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren Amsterdam.

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Ener­gie­be­spaar­service: extern onaf­han­kelijk onderzoek naar de aanbe­steding en inzet voor behoud FIXBrigade!

Gisteren sprak de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad over de aanbesteding Energiebespaarservice. En met succes! Amsterdam gaat op voorstel van de Partij voor de Dieren de aanbestedingsprocedure grondig extern evalueren en onderzoeken of samenwerking tussen de FIXBrigade en woningbouwcorporaties uitkomst kan bieden voor de FIXBrigade én woningen die nu nog niet aan de beurt zijn in het Isolat...

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws