Amsterdam, maak de juiste duurzame keuzes!


10 mei 2021

De wereld zit in een klimaatcrisis en een duurzame energietransitie is dringend nodig. In Amsterdam zoekt het college naar locaties voor windturbines vlakbij huizen en in natuurgebieden. Op zaterdag 8 mei demonstreerden honderden bezorgde Amsterdammers. De Partij voor de Dieren ziet de duurzame energietransitie in energiebesparing, minder datacenters en zonne-energie op de Amsterdamse daken. Raadslid Anke Bakker sprak op deze demonstratie. Bekijk of lees hier haar speech.

"Als wij dit land en deze stad leefbaar willen houden dan zullen we het radicaal anders moeten aanpakken. Een duurzame samenleving die het milieu niet verpest en de natuur juist beschermt vraagt om geheel andere keuzes. Daarvoor moeten we een streep zetten door de ‘business as usual’ kabinetten van Rutte. Twee jaar geleden presenteerde kabinet Rutte III het Klimaatakkoord. De grote vervuilende bedrijven kregen belastingvoordeel en miljarden subsidie voor schijnoplossingen.

Amsterdam maakt de verkeerde keuzes
En ook in Amsterdam gaat dit fout. Het stadsbestuur smijt 50 miljoen euro over de balk voor warmtenetten die worden gevoed door een biomassacentrale. Een centrale die takken en talloze bomen in vlammen op laat gaan. De Partij voor de Dieren vindt dit waanzin en wil dat we de bomen laten staan en bij snoeien zoveel mogelijk laten liggen of composteren. Je stopt dat niet in een oven!

Nu worden er door het hele land natuurgebieden en woonwijken bedreigd met de komst van windturbines. En als mensen, zoals jullie hier, je zorgen maken over de effecten op onze gezondheid en op onze kwetsbare natuur die zelf geen stem heeft dan word je weggezet als tegenstander van de energietransitie. Dan word je weggezet als egoïst dat je zo’n turbine in je achtertuin niet wil toejuichen voor de duurzaamheid. Dat is de omgekeerde wereld.

De Partij voor de Dieren maakt zich hier ook zorgen over. Wij horen jullie. We moeten radicaal andere keuzes maken en daar horen windmolens bij woonwijken, volkstuinen en in natuurgebieden niet bij.

Tijd voor duurzame oplossingen
De roep om echte, duurzame oplossingen voor Amsterdam wordt alleen maar luider. En het kan ook! De grootste oplossing ligt in energiebesparing. Al die huizen hier in Amsterdam waar gestookt wordt voor de mussen, dat is doodzonde en draagt ook nog eens bij aan armoede in de stad. Laten we die miljoenen daarin steken. En laten we terugdraaien dat het aantal datacenters mag verdubbelen, want die slurpen meer stroom dan de windmolens gaan opleveren!

Naast besparen wil de Partij voor de Dieren inzetten op zonnepanelen, want de stad heeft waanzinnig veel dakoppervlakte. En windmolens kunnen wat ons betreft op locaties waar mens en natuur er geen overlast van hebben.

Amsterdam als groene stad
Dit is nodig want Amsterdam moet een leefbare en groene stad zijn waar het prettig wonen is. Een stad die werkelijk een duurzame weg inslaat. De Partij voor de Dieren blijft hiervoor knokken."

Meer lezen:
Amsterdam vol windmolens?
Wind­tur­bines bouwen en tege­lij­kertijd data­centers uitbreiden?
Standpunt windenergie Partij voor de Dieren

Gerelateerd nieuws

Maak Amsterdamse bedrijven verantwoordelijk voor opruimen zwerfvuil

Fastfoodketens, horecagelegenheden en supermarkten moeten verantwoordelijk worden voor het opruimen van het zwerfvuil binnen ...

Lees verder

Energietransitie met behoud van de biodiversiteit

Hoe zorgen we in Amsterdam voor duurzame energie? Plaatst Amsterdam windmolens in natuurgebieden, vlakbij woningen en volkstu...

Lees verder