Schrif­te­lijke vragen van het lid Krom inzake duide­lijkheid over wind­tur­bines in de haven


Indiendatum: 21 jun. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Het college is momenteel druk bezig met het realiseren van de Amsterdamse RES ambitie van 127 MW aan windenergie voor 2030. Hiervan is reeds 75 MW gerealiseerd. Een voor de hand liggende locatie voor de rest van het bod aan windenergie is de Amsterdamse Haven. Een industriegebied waar omwonenden, dieren en het milieu niet geschaad worden. Het college is echter van mening dat er maar 25 MW aan windenergie kan worden opgewekt in de haven en dat er nog circa 27 MW aan windenergie elders moet worden gerealiseerd waar de gezondheid van omwonenden, dieren en natuur niet gegarandeerd kan worden.

De Partij voor de Dieren merkt dat er (onder Amsterdammers) onbegrip heerst over de grootte van het RES bod windenergie dat in de haven gerealiseerd kan worden. Het gevoel leeft dat er meer gerealiseerd kan worden in de haven dan dat er nu voorgesteld wordt. Dit komt mede door tegenstrijdigheden in de verschillende onderzoeksrapporten. Het onderzoeksrapport van Bosch & van Rijn uit 2016 "Windlocaties Westpoort Milieueffectrapportage" toont bijvoorbeeld aan dat de gehele RES-ambitie in de haven voldaan kan worden (zeker nu een aantal beperkende regels zijn versoepeld), waar latere rapporten, zoals de Quick Scan Windenergie Westpoort, dit weer ontkrachten. Het is kortom nog onduidelijk wat het vermogen is dat kan worden opgewekt in de Haven.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Kan het college reflecteren op de stelling dat er meer vermogen gerealiseerd kan worden in de haven dan 25 MW?
 2. Kan het college een overzicht verschaffen van het huidige bod in de Haven waarin ditmaal de bevindingen van de volgende onderzoeken integraal verwerkt zijn en tegenstrijdigheden tussen de verschillende onderzoeken weggenomen worden:
  mei-2016 – Windlocaties Westpoort Milieueffectrapportage – Bosch & van Rijn,
  okt-2019 – Windverkenning Haven van Amsterdam – Antea Group,
  dec-2019 - Quick scan windenergie Westpoort – Bosch & van Rijn,
  okt-2020 – Haalbaarheidsonderzoek windenergie Sloterdijk III – Bosch & van Rijn
 3. Ziet het college kans om het RES bod aan windenergie van 127 MW volledig te realiseren in de Amsterdamse Haven? Zo nee, kan het college een onderzoek starten naar maximalisatie van het RES-bod in de Haven om onder andere zorgen van bewoners weg te nemen? Zo nee, waarom niet?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen van het lid Bloemberg-Issa inzake de toegankelijkheid van publieke voorzieningen in de zomermaanden

Lees verder

Schriftelijke vragen van het lid Krom inzake jarenlange olielekkage in Zijkanaal I

Lees verder

    Word actief Doneer