Ener­gie­be­spaar­service: extern onaf­han­kelijk onderzoek naar de aanbe­steding en inzet voor behoud FIXBrigade!


28 maart 2024

Gisteren sprak de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad over de aanbesteding Energiebespaarservice. En met succes! Amsterdam gaat op voorstel van de Partij voor de Dieren de aanbestedingsprocedure grondig extern evalueren en onderzoeken of samenwerking tussen de FIXBrigade en woningbouwcorporaties uitkomst kan bieden voor de FIXBrigade én woningen die nu nog niet aan de beurt zijn in het Isolatieoffensief.

De Energiebespaarservice ziet er op toe om energiekosten te verlagen van bewoners die kwetsbaar zijn voor de volatiele energieprijzen, enerzijds door woningen energiezuiniger te maken door middel van kleine woningverbeteringen en anderzijds door bewoners tips te geven over energiebesparend gedrag, zuinige apparaten en uitleg over de energierekening en efficiënt stoken.

Door Europese regels is het verplicht diensten met een waarde hoger dan 221.000 euro Europees aan te besteden. Zo wordt er een gelijk speelveld gecreëerd voor bedrijven binnen de EU. Helaas heeft dit ook tot gevolg dat lokale partijen niet bevoordeeld kunnen worden, ondanks hun bewezen waarde voor de stad. Dit lot beviel ook de FIXBrigade bij de aanbesteding voor de Energiebespaarservice.

De FIXBrigade is een lokaal verankerde en veelgeprezen organisatie die in het verleden al met succes energiebesparende diensten heeft aangeboden in de stad. Bovendien is de FIXBrigade een leerwerktraject: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid om als energieFIXer in de stad aan de slag te gaan. Door de aanbestedingsregels dreigt de FIXBrigade nu kopje onder te gaan en dreigt de stad een belangrijke organisatie te verliezen. Dit tot grote teleurstelling van de Partij voor de Dieren.

Gisteren werd in de gemeenteraad gesproken over de aanbesteding energiebespaarservice. Tijdens de aanbestedingsprocedure zijn meermaals door verschillende partijen zorgen geuit over het proces. Had de aanbesteding niet anders ingericht kunnen worden om de FIXBrigade te behouden voor de stad? Dankzij een motie van raadslid Judith Krom van de Partij voor de Dieren zal er een extern onafankelijk onderzoek uitgevoerd worden naar aanbestedingen waar sociale ondernemingen zoals de FIXBrigade bij betrokken waren én zal er worden onderzochtof samenwerking tussen de FIXBrigade en woningbouwcorporaties uitkomst kan bieden voor de FIXBrigade én woningen die nu nog niet aan de beurt zijn in het Isolatieoffensief.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Massale ganzendodingen ten behoeve van het vliegverkeer

In de weidse omgeving van Schiphol gedijen gewassen waar ganzen dol op zijn, waardoor de gevleugelde dieren zich hier in grot...

Lees verder