Zorg


De komende jaren krijgt de gemeente er veel taken bij op het gebied van sociale zorg, zoals de jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning. Tegelijk is er vanuit het Rijk steeds minder geld voor beschikbaar. De Partij voor de Dieren wijst de bezuinigingen en het afwentelen van landelijke taken op de gemeentes af.

De gezondheidszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Marktwerking in de zorg vinden wij onwenselijk. De Partij voor de Dieren vindt dat binnen de gezondheidszorg meer verantwoordelijkheid toegekend moet worden aan mensen op de werkvloer en minder aan managementlagen. Dit komt ten goede aan de efficiency binnen de zorg en zal schrijnende situaties beter helpen voorkomen. Deze verantwoordelijkheid hoort ook in financiële zin te worden erkend en geldt voor vele takken van de sociale sector. Daarnaast moet er veel meer aandacht voor zorg voor ouderen in verpleeghuizen komen en moet mantelzorg een belangrijke plaats innemen in onze samenleving en de erkenning krijgen die het verdient.

Het verkiezingsprogramma 2014 over zorg