Amen­dement inzake kunst op recept


24 januari 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over de sociale basis,

Constaterende dat

  • Kunst en cultuur een middel is om te zorgen voor groter welzijn bij Amsterdammers, net als sport dit kan doen;
  • Kunst en cultuur niet genoemd staat in het subsidiekader;
  • Verschillende zienswijzen aangeven dat ze de ruimte voor kunst en cultuur in het beleidsen subsidiekader missen;

Overwegende dat

  • Hoewel het niet direct noemen van kunst en cultuur voor welzijnswerk niet betekent dat dit niet gebruikt kan worden, het noemen van kunst en cultuur voor welzijn wel duidelijkheid kan geven aan organisaties dat hun programma’s onder de sociale basis vallen;

Besluit:

In het beleidskader na

“Naast voldoende bewegen, gezond eten en nicotinevrij leven zijn er nog een aantal andere factoren aan te wijzen die, zeker in de Amsterdamse context, grote invloed hebben op de gezondheid en het welbevinden van Amsterdammers. Verslavingsproblematiek, middelengebruik (alcohol en drugs) maar net zo goed gokken en gamen zijn problemen van deze tijd. Deze problemen zorgen niet alleen voor problemen op het gebied van gezondheid, maar kunnen ook gevolgen hebben voor bestaanszekerheid, voor opgroeiende jeugd en voor de omgeving van die Amsterdammers die het betreft. De inzet op verslavingsproblematiek is primair belegd bij de GGD. Daar waar vanuit de sociale basis inzet wordt gepleegd op bijvoorbeeld gezondheidsvaardigheden, worden deze punten meegenomen in een bredere scope op gezondheid.”

op pagina 12 toe te voegen:

Voor activiteiten in het kader van kunst en cultuur geldt dat deelname een belangrijke bijdrage kan leveren aan het vergroten van het welzijn van Amsterdammers. Dit aanbod wordt veelal buiten de sociale basis georganiseerd. Vanuit Welzijn op Recept wordt gewerkt aan het vormgeven van een stevige verwijsfunctie richting dit soort aanbod. Daarnaast kunnen vanuit de sociale basis creatieve activiteiten een bijdrage leveren als middel om elkaar te ontmoeten of om eenzaamheid te verminderen. Dat kan door buurtbewoners of stichtingen die vooral actief zijn op het gebied van welzijn.

En bij de subsidieverordening bij Artikel 4.1.1 na de eerste alinea toe te voegen: ‘Onder c: activiteiten gericht op ontmoeting, dialoog, activering en sporten & bewegen:

In het kader van ontmoeting kunnen bijvoorbeeld beweegactiviteiten of creatieve activiteiten worden ingezet. Zo kunnen Amsterdammers meedoen en elkaar langs een activiteit op een laagdrempelige manier ontmoeten. Uitgangspunt is wel om dit soort aanbod zoveel informeel te organiseren. Dat kan door buurtbewoners of stichtingen die vooral actief zijn op het gebied van welzijn.


Indiener(s),

J. Wehkamp
J.F. Van Pijpen
J. Broersen
M.J. Emmerik
S.Y. Khan
J.A. Veldhuyzen
C.K.E. Kabamba


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement inzake zorgzame en veerkrachtige buurten worden gevormd door en met actieve bewonersorganisaties

Lees verder

Amendement inzake seksuele gezondheid en voorlichting

Lees verder

    Word actief Doneer