Motie inzake een kinder­rechten­toets in de Versterkte Aanpak Dakloosheid


21 september 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Versterking Aanpak dakloosheid

Constaterende dat:

- De rechten van een kind (en diens ouders) onder druk staan bij (dreigende) dakloosheid;

-De onzekerheid en stress die kinderen ervaren als gevolg van (dreigende) dakloosheidenorme gevolgen kan hebben voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid;

- Uit onderzoek blijkt dat kinderen onvoldoende worden meegenomen in besluiten rondomonderdak en huisvesting, en hun behoeftes en belangen onvoldoende zichtbaar zijn;

- Jaarlijks hebben honderden kinderen en gezinnen in onze stad te kampen hebben met (dreigende) dakloosheid;

- Er zorgelijke signalen zijn binnengekomen bij o.a. de Kinderombudsman en de Straatjurist over dakloze gezinnen met kinderen die problemen hebben op het gebied van onderdak en huisvesting; en deze kinderen risico’s lopen voor het veilig en gezond opgroeien;

Overwegende dat:

- Kinderen zijn zelfstandige dragers van rechten en niet slechts een aanhangsel van hun ouders;

- Het belangrijk is om de schade als gevolg van (dreigende) dakloosheid aan de ontwikkeling van een kind te voorkomen of te beperken

- Wanneer andere belangen botsen met die van het kind, dient het belang van het kind altijd de eerste overweging te zijn. Dit is vooral cruciaal in het beleid en de uitvoering rondom (dreigende) dakloosheid.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders


- Te onderzoeken hoe we structureel de rechten, belangen en behoeftes van een kind die te maken heeft met (dreigende) dakloosheid kunnen meenemen in het beleid en de uitvoering.

Indiener(s)
F.Abdi (PvdA)
K. van der Veen (GL)
S. Aslami (D66)
J. Krom (PvdD)


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake onderzoek datacenter aanvragen weigeren

Lees verder

Motie inzake Rust en ruimte voor gezinnen die een scheiding doormaken.

Lees verder

    Word actief Doneer