Motie inzake depressie is een ziekte


28 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Vaststellen van het plan van aanpak Thrive Amsterdam mentaal gezond 2023-2026 (VN2023-006200).

Constaterende dat:

  • In het Plan van Aanpak Thrive Amsterdam wordt aangegeven dat taal enorm belangrijk is om problemen te relativeren, en daarom woorden als depressie vermeden worden in het kader van herkenbaarheid en laagdrempeligheid;
  • In het Plan van aanpak Thrive Amsterdam het woord ziekte niet voorkomt;
  • Stemmingsstoornissen zijn opgenomen in het DSM-V en organisaties zoals De Hersenstichting, het UMCG en het Herseninstituut stemmingstoornissen aanmerken als ziekten.

Overwegende dat:

  • Het belangrijk is om klachten die horen bij een stemmingsstoornis zoals bijvoorbeeld een depressie niet te bagatelliseren;
  • Een depressie omschrijven als het hebben van een dipje een averechts effect kan hebben op personen die leiden aan een depressie;
  • Het daarom belangrijk is om onderscheidt te maken tussen personen met (lichte) mentale klachten en personen die zijn gediagnosticeerd met een stemmingsstoornis;
  • Het erkennen van stemmingsstoornissen als een ziekte bijdraagt aan een juiste behandeling en (h)erkenning.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • Te blijven erkennen dat stemmingsstoornissen ziekten zijn, om zo de klachten niet te bagatelliseren of een juiste behandeling en erkenning in de weg te staan;
  • In de aanpak Thrive zorgvuldig te zijn met de woordkeuzes en daarom rekening te houden met het onderscheid tussen personen met (lichte) mentale klachten en personen die zijn gediagnosticeerd met een stemmingsstoornis of klachten hebben die kunnen duiden op een stemmingsstoornis;
  • Personen die aanwezig zijn bij bijeenkomsten van Thrive en die klachten hebben die kunnen duiden op een stemmingsstoornis te adviseren over de juiste hulpinstellingen.

Indieners,
M.S. von Gerhardt (VVD)
I. Garmy (Volt)
A. Wehkamp (D66)
J. Krom (PvdD)
J. van Pijpen (GroenLinks)
D.T. Boomsma (CDA)


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake Minder stilstaande auto’s, meer voetgangersruimte

Lees verder

Motie inzake Uitwerking doelstellingen Plan van Aanpak Thrive

Lees verder

    Word actief Doneer