Motie inzake Rust en ruimte voor gezinnen die een scheiding doormaken.


21 september 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Versterking Aanpak dakloosheid

Constaterende dat:

- Het lastig is voor koppels die hebben besloten uit elkaar te gaan en te gaan scheiden om een nieuwe woning te vinden door de wooncrisis;

- Stellen soms noodgedwongen samenwonen met allerlei spanningen tot gevolg, die (zeer) schadelijk kunnen zijn voor het welzijn van hun kind(eren);

- Er soms de onwenselijke situatie ontstaat dat een ouder onvrijwillig ver van zijn of haar kinderen moet wonen, of zelfs dakloos raakt;

- Een tijdelijke woonruimte zoals een Parentshouse kan helpen om ouders en hun kinderen te ondersteunen die een scheidingsproces doorlopen en dakloosheid te voorkomen.

- Ouders krijgen hierbij voor maximaal twaalf maanden onderdak, in de buurt van hun kinderen, zodat zij op zoek kunnen gaan naar vaste huisvesting.

Overwegende dat:

- Het belangrijk is om dakloosheid te voorkomen, en gezinnen actief te ondersteunen die dakloos dreigen te worden;

- Er goede ervaringen zijn met Parentshouse in onze stad[1]

- Het ouders in staat stelt om hun zorgtaken te blijven vervullen en het contact met hun kinderen te behouden;

- Door het bieden van tijdelijke woonruimte waarbij beide ouders in de buurt van hun kinderen kunnen wonen je bijdraagt aan het welzijn van de kinderen in een scheidingsperiode;

- Niet elk stadsdeel beschikt over een Parentshouse of een soort gelijk initiatief.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders


- Om samen met de Regenbooggroep en woningbouwcorporaties te onderzoeken hoe we in Amsterdam meer tijdelijke woonruimtes, zoals Parenthouse, kunnen realiseren voor gescheiden ouders die zorg dragen voor hun kinderen.

Indiener(s)
F.Abdi (PvdA)
K. van der Veen (GL)
S. Aslami (D66)
J. Krom (PvdD)

[1] Er zijn vier Parentshouses in Amsterdam, waarvan twee in IJburg en twee in stadsdeel Nieuw-West


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen, PvdD

Tegen

JA21

Lees onze andere moties

Motie inzake een kinderrechtentoets in de Versterkte Aanpak Dakloosheid

Lees verder

Amendement inzake Het uitsluiten van locatieprofielen voor het beleidskader woonwagens en standplaatsen in de Hoofdgroenstructuur

Lees verder

    Word actief Doneer