Voedsel, stads­landbouw, gentech­no­logie


De Partij voor de Dieren wil meer diversiteit in de landbouw, gesloten kringlopen en kortere ketens tussen boer en consument. Dit zijn de bouwstenen voor gezond en duurzaam voedsel. Biologische, regionale, grondgebonden landbouw moet de norm worden.

Amsterdam moet de productie en promotie van biologische plantaardige producten actief ondersteunen. Daarnaast dient de gemeente het goede voorbeeld te geven door alleen te kiezen voor biologische en vegetarische producten.

Dankzij de Partij voor de Dieren Amsterdam is er een vegetarische dag gekomen in de kantines van de gemeente Amsterdam, en is er een Voedselvisie gekomen voor de stad. Ook heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren ervoor gezorgd dat Amsterdam stadslandbouw gaat bevorderen en dat er een loket stadslandbouw komt. Een voorstel van onze fractie om van Amsterdam een gentechvrije zone te maken, werd helaas verworpen door de gemeenteraad.

Het verkiezingsprogramma 2014 over voedsel