Motie inzake het bouwrijp maken van de Lutke­meer­polder terwijl mogelijke koper Ahold slechts spreekt van ‘ver­ken­nings­fase’ (stop de werk­zaam­heden in de Lutke­meer­polder)


9 juni 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

 • Gehoord de discussie over de actualiteit inzake het bouwrijp maken van de Lutkemeerpolder terwijl mogelijke koper Ahold slechts spreekt van ‘verkenningsfase’.

Constaterende dat:

 • de raad kennis heeft kunnen nemen met welk bedrijf de GEM Lutkemeer een reserveringsovereenkomst heeft gesloten omdat, in door actiegroep Behoud Lutkemeer via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) verkregen stukken, op één pagina de bedrijfsnaam (Ahold) niet was zwart gelakt;
 • Ahold bij navraag heeft bevestigd dat zij de mogelijkheden onderzoekt om ‘een logistiek punt’ in de Lutkemeerpolder te realiseren, maar het plan volgens een woordvoerder vooralsnog slechts in een ‘verkenningsfase’ verkeert.

Overwegende dat:

 • alleen bij hele serieuze interesse volgens de wethouder gestart zou worden met bouwrijp maken van de Lutkemeerpolder;
 • het beeld van de stand van zaken dat Ahold en de wethouder schetsen niet overeenkomt;
 • er een kavel ter grootte van 5 hectare bouwrijp wordt gemaakt, om deze in het derde kwartaal van 2021 op te kunnen leveren;
 • dit terwijl conform motie 2018-1395 geen gronden verhard c.q. bouwrijp gemaakt zouden worden, “voordat de nieuwe gebruikers bekend zijn, de reserveringsovereenkomsten en de ontwikkeling van die kavels definitief zijn”;
 • het handelen van de GEM Lutkemeer hiermee dus lijnrecht lijkt in te druisen tegen de bestuurlijke reactie waarmee motie 2018-1395 is afgehandeld;
 • op dit moment mogelijk ongegrond onomkeerbare werkzaamheden plaatsvinden die de laatste biologische akkerbouwgrond van Amsterdam voorgoed beschadigen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 • de werkzaamheden omtrent het bouwrijp maken van de Lutkemeerpolder per direct stil te leggen;
 • de raad binnen twee weken volledig te informeren over de stand van zaken wat betreft de tot nu toe uitgevoerde en nog geplande werkzaamheden en hoe deze rijmen met de interesse van de mogelijke koper Ahold;
 • de werkzaamheden in de Lutkemeerpolder niet te hervatten alvorens de raad hiermee heeft ingestemd.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

Tegen