Plastic & Zwerf­afval


Plastic tassen hebben veel negatieve effecten op het milieu, die worden veroorzaakt door de productie en door het ‘afterlife’ van plastic tassen op ongewenste plaatsen zoals in de natuur. Ook papieren tassen hebben een grote negatieve impact op het milieu. De nadelige effecten van draagtasjes kunnen grotendeels worden ondervangen door de tassen vaak te hergebruiken of te vervangen door een duurzame (veelvuldig herbruikbare) tas. In de gemeenteraad heeft de Partij voor de Dieren twee keer een initiatiefvoorstel gedaan om het gebruik van wegwerptasjes in te perken. Op 8 november werd ingestemd met het tweede voorstel, Duurzame Draagtas.

Wij blijven de aandacht vragen voor onnodig wegwerpgedrag. Het oplaten van ballonnen hoort hier ook bij. Op Koninginnedag 2013 hebben wij geageerd tegen het plan om 150.000 ballonnen op te laten voor de koningsvaart. Mede dankzij de steun van vele natuurorganisaties en maatschappelijk draagvlak zijn de ballonnen aan de grond gebleven. Op 22 april 2015 nam de gemeenteraad ons gewijzigde initiatiefvoorstel 'In een circulaire stad worden geen ballonnen opgelaten' aan.

Om het gescheiden inleveren van afval te bevorderen, vindt de PvdD dat inwoners die meer restafval aanbieden, hiervoor ook meer mogen betalen.

    Word actief Doneer

Gerelateerd

Flits­be­zorging in Amsterdam ingeperkt

Elektrische fietsen die rakelings voorbij zoeven op het fietspad, darkstores die vanuit het niets opduiken in woonwijken en extra zwerfafval in onze kostbare groene parken. Flitsbezorgdiensten veroorzaken momenteel nog veel overlast voor bewoners. Maar er is goed nieuws! Het onlangs aangenomen bestemmingsplan Darkstores perkt deze overlast voor een deel in. Daarnaast roept een aangenomen voorstel ...

Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws