Motie inzake het publi­ceren van de maai­planning in de strijd tegen versnipperd zwerf­afval


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2023,

Constaterende dat:

- zwerfvuil op een schadelijke manier versnippert door maaiwerkzaamheden, met ernstige gevolgen voor milieu en dier;
- uitvoerders van maaiwerkzaamheden voor de gemeente verplicht zijn om eerst zwerfvuil op te ruimen, maar dat dit nog steeds niet altijd gebeurt;
- de maaischema’s van de gemeente op dit moment niet openbaar zijn;
- er in Amsterdam diverse zwerfvuil actiegroepen bestaan die nu niet kunnen anticiperen op de maaiwerkzaamheden van gemeente.

Overwegende dat:

- we op zoek moeten blijven naar nieuwe manieren om samen een schone stad te creëren zonder zwerfafval.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- de maaiplanningen te delen met actieve groepen vrijwilligers die hier interesse in hebben, zodat zij weten waar en wanneer er maaiwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd en zij hierop kunnen inspelen met een vroegtijdige opruimronde;
- de mogelijkheid hiertoe via een gepast communicatiemiddel bekend te maken


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake label voor klimaatadaptie van een gebied

Lees verder

Motie inzake asielzoekers voorbereiden op werk

Lees verder

    Word actief Doneer