Successen voor dier, klimaat en natuur bij de Voor­jaarsnota


31 juli 2023

Tijdens de Voorjaarsnota heeft de Partij voor de Dieren verschillende voorstellen gedaan. En met succes! 6 moties zijn aangenomen. Daarmee maken wij het beleid van Amsterdam wederom duurzamer, groener en diervriendelijker.


Klimaat en ecologische voetafdruk

Klimaatverandering wordt mede veroorzaakt door onze grote ecologische voetafdruk. Helaas valt Dutch Overshoot Day, de dag waarop we alle grondstoffen die de aarde in een jaar kan produceren op hebben gemaakt, elk jaar eerder. Dit betekent dat onze ecologische voetafdruk nog altijd groter wordt in plaats van kleiner. Op verzoek van raadslid Judith Krom zal het college activiteiten ontwikkelen in de hele stad om hier meer aandacht aan te geven.

Klimaatverandering heeft ook impact op de leefbaarheid van onze wijken. In de zomer zijn sommige wijken echte hitte-eilanden en kan er lokaal in bepaalde straten wateroverlast optreden. Om beter in kaart te brengen welke straten of wijken klimaatadaptieve maatregelen het hardste nodig hebben, kan een klimaatlabel op straat of wijkniveau worden gebruikt. Het college zal na een aangenomen voorstel van fractievoorzitter Anke Bakker onderzoeken of het mogelijk is dit in Amsterdam te gebruiken.

Zwerfafval

Raadslid Judith Krom heeft verder meerdere voorstellen aangenomen gekregen die helpen het zwerfafvalprobleem in Amsterdam het hoofd te bieden. Zo zal het college onderzoeken of er een “Amsterdam Super Snel Schoon”-team kan worden gestart, dat met elektrische Stints rondrijdt in de stad en afgaat op meldingen over zwerfafval.

Ook zal het college de inzet rondom World Cleanup Day verstevigen door op deze dag samen met bewonersgroepen activiteiten te ontwikkelen voor Amsterdammers om in gezamenlijkheid de stad schoon te houden. Ten slotte zal het college na een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren de maaiplanning publiceren. Op deze manier kunnen actieve bewonersgroepen voorafgaand aan het maaien aan de slag gaan en het zwerfafval ruimen. Dit voorkomt dat er plastic versnipperd raakt in het gras.


Duurzame inkoop

Daarnaast hebben we ook de eigen gemeentelijke organisatie aangespoord om duurzamer te werk te gaan. De gemeente koopt elk jaar voor miljoenen aan goederen en diensten in. Deze inkoop is echter nog lang niet altijd duurzaam en als we moeten wachten tot de huidige contracten verlopen zijn om nieuwe afspraken te maken, lopen we te veel vertraging op. Daarom vragen wij het college om binnen de huidige contracten te kijken wat er al mogelijk is om onze inkoop duurzamer te maken.


Diervriendelijk Amsterdam

Tot slot is er ook een voorstel van Judith Krom aangenomen om het leven van honderden dieren in Amsterdam te verbeteren. Zo gaat het college kinderboerderijen aansporen om de bedrijfsvoering in lijn te brengen met het keurmerk diervriendelijke kinderboerderijen. En dit is nodig, gezien momenteel maar twee kinderboerderijen in Amsterdam voldoen aan dit keurmerk.


Bekijk hier al onze moties:

Gerelateerd nieuws

Afvalverwerkingsbedrijf AEB weer in de verkoop

De gemeente Amsterdam wil het Afval Energie Bedrijf (AEB) aan private investeerders verkopen – een plan dat al eerder geflopt...

Lees verder

De strijd voor een visvriendelijk Amsterdam

Ondanks wetenschappelijke inzichten dat vissen en andere waterdieren pijn ervaren, worden er nog steeds pachtcontracten uitge...

Lees verder