Motie inzake Amsterdam Super Snel Schoon


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2023

Constaterende dat:

• Amsterdam een zwerfafval probleem kent;
• Dit zwerfafval overlast veroorzaakt en schade toebrengt aan dier en milieu;
• Rotterdam een ‘Super Snel Schoon’ team heeft opgezet dat rondrijdt op elektrische Stints en direct op meldingen van zwerfafval reageert (https://www.rotterdam.nl/elekt...).
• Amsterdam al een buurtconciërge aanpak kent;

Overwegende dat:

• Het opzetten van een ‘Super Snel Schoon’ team Amsterdam kan helpen de stad schoner te houden voor mens, dier en milieu;
• Amsterdam voor bewoners een fijnere plek wordt om te wonen als de straten vrij zijn van zwerfafval;
• Als de straten beter en sneller worden vrijgemaakt van zwerfafval dit uiteindelijk tijd en menskracht kan besparen bij de reguliere reinigingsdiensten.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Te onderzoeken of Amsterdam, in navolging van de gemeente Rotterdam, eventueel in samenwerking met de buurtconciërge aanpak, een Super Snel Schoon team kan opzetten dat met behulp van elektrisch Stints direct op meldingen van zwerfafval reageert.

Indiener,
J. Krom


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake Dutch Overshoot Day

Lees verder

Motie inzake een hoofdrol voor initiatiefnemers bij de evaluatie naar de participatieloketten

Lees verder

    Word actief Doneer