Flits­be­zorging in Amsterdam ingeperkt


24 mei 2023

Elektrische fietsen die rakelings voorbij zoeven op het fietspad, darkstores die vanuit het niets opduiken in woonwijken en extra zwerfafval in onze kostbare groene parken. Flitsbezorgdiensten veroorzaken momenteel nog veel overlast voor bewoners. Maar er is goed nieuws! Het onlangs aangenomen bestemmingsplan Darkstores perkt deze overlast voor een deel in. Daarnaast roept een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren op om te onderzoeken of (flits)bezorgen op openbare plekken verboden kan worden.

Gesponsord door durfkapitalisten verschenen de flitsbezorgdiensten in 2020 met veel bombarie op de Nederlandse markt. Handig gebruikmakend van de lockdowns verkregen de flitsbezorgdiensten al snel een aanzienlijk aandeel van de boodschappenmarkt met behulp van absurde aanbiedingen. In 2022 gaven zo een 700.000 mensen aan wel eens een flitsbezorgdienst te gebruiken. In een wereld waarin snelheid steeds belangrijker lijkt te worden is dat ook niet zo gek.

Inmiddels is het aandeel van flitsbezorgdiensten echter flink gedaald. Steeds minder mensen maken gebruik van de diensten, zo blijkt uit transactiedata van banken. Dit verbaast de Partij voor de Dieren allerminst. Flitsbezorging is wat de Partij voor de Dieren betreft een totaal overbodige luxe. Met behulp van een ‘platform’ verdrijft het flitsbezorgen lokale winkeliers uit de stad. Dit doet af aan de sociale cohesie en versterkt het idee dat onze stad enkel nog een speeltuin is voor het grootkapitaal. Bovendien boort het flitsbezorgen een nieuwe overbodige ‘markt’ aan, die voor veel overlast zorgt in woonwijken, op fietspaden en in parken. Dit is een laatste stuiptrekking van een systeem dat alleen maar gefocust is op winstmaximalisatie en geen cent geeft om de inwoners van een stad. Gelukkig ziet ook de rest van de gemeenteraad in Amsterdam in dat er wat moet veranderen.

De Amsterdamse gemeenteraad heeft vorige week namelijk een voorstel aangenomen waarin de mogelijke locaties van Darkstores van flitsbezorgdiensten worden ingeperkt. Zo heeft de gemeente vanaf nu meer handvaten om darkstores in woonwijken het sluiten op te leggen en kunnen er geen nieuwe darkstores meer bij komen in woonwijken. De Partij voor de Dieren steunt deze maatregelen.

Het vaststellen van het bestemmingsplan Darkstores biedt echter nog geen oplossing voor de grote hoeveelheden zwerfafval afkomstig van (flits)bezorgdiensten in parken, op strandjes en op overige recreatieplekken. Het zwerfvuil probleem is in parken helaas nog onverminderd groot. Daarom heeft de Partij voor de Dieren, op basis van het advies van stadsdeelcommissie Oost, een motie ingediend om te onderzoeken of het mogelijk is (flits)bezorgen enkel mogelijk te maken op woon- of werkadres. Deze motie is aangenomen! Het college zal zich hier in de komende maanden over buigen en laten weten of dit mogelijk is.

Tot onze grote schrik kwam afgelopen week de middelvinger van flitsbezorgdienst Flink in reactie op onze aangenomen motie. Flink geeft namelijk aan wel degelijk te gaan bezorgen in parken. Dit is de zoveelste schoffering van de flitsbezorgdiensten richting bewoners. Wij hopen als Partij voor de Dieren ten zeerste dat er een dergelijk verbod komt waarmee we de afvaloverlast in parken kunnen verminderen en onze parken groen en leefbaar kunnen houden voor mens en dier.

Bekijk hier onze aangenomen motie

Gerelateerd nieuws

Geen fossiele bedrijven in de Amsterdam Economic Board

De Partij voor de Dieren wil dat grote vervuilers als Shell en Tata Steel uit de Amsterdam Economic Board worden gezet. Fossi...

Lees verder

Lobby eruit, burger erin

De gemeente gaat haar inwoners nog meer betrekken bij het opstellen van het beleid. Deze collegeperiode (2022-2026) zullen er...

Lees verder