Motie inzake Amsterdam Cleanup day


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Voorjaarsnota 2023

Constaterende dat;

- Ieder jaar op World Cleanup Day mensen over de hele wereld de straat op gaan om zwerfvuil aan te pakken;
- Zwerfafval ook in Amsterdam een probleem is;
- Er reeds een initiatief is rond World Cleanup Day maar deze zich voornamelijk richt op scholen en bedrijven.

Overwegende dat:

- De zwerfafvalproblematiek in Amsterdam een veelkoppig monster is dat verschillende oplossingen vraagt;
- Het vieren van World Cleanup Day in Amsterdam een oplossing is die kan bijdragen aan minder zwerfafval op straat;
- World Cleanup Day in Amsterdam het bewustzijn over zwerfafval kan vergroten;
- Het goed zou zijn als ook straten en buurten zich aansluiten bij dit schoonmaakinitiatief en zo de bewustwording rondom zwerfafval te vergroten.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Jaarlijks World Cleanup Day te vieren in Amsterdam door:
- Via de stadsdelen contact te leggen met lokale vrijwilligersgroepen in alle buurten, zoals SchoonWest en Vuilnisoproer, en in gezamenlijkheid opruimactiviteiten op te zetten voor World Cleanup Day;
- Via gemeentelijke communicatiemiddelen World Clean Up Day (en mogelijkheden om deel te nemen) zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen bij Amsterdammers.

Indieners,
J.M. Krom


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake keurmerk diervriendelijke kinderboerderijen

Lees verder

Motie inzake Dutch Overshoot Day

Lees verder

    Word actief Doneer