Lucht­kwa­liteit


Het is slecht gesteld met de Amsterdamse luchtkwaliteit. In veel plaatsen in de hoofdstad worden de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide ruimschoots overschreden. Het verkeer is hier de belangrijkste oorzaak voor de luchtvervuiling. Dat is schadelijk voor de gezondheid met name voor ouderen en kinderen. Het inademen van deze vervuilde lucht veroorzaakt ernstige ziektes zoals longaandoeningen, kanker en hart- en vaatziekten. De kleinste deeltjes fijnstof en roet dringen diep door in de longen en kunnen ook in de bloedsomloop terecht komen. Ieder jaar sterven duizenden mensen eerder, vaak na een langdurige ziekte.

Op 1 januari 2015 worden de Europese normen voor de luchtkwaliteit voor Nederland aangescherpt. De strengere normen voor stikstof en fijnstof hadden al in 2009 moeten ingaan, maar toen kreeg Nederland en Amsterdam uitstel. Als Nederland in 2015 niet aan de normen voldoet, wil Brussel forse geldboetes opleggen en bouwstops instellen. De Europese normen voor fijnstof in de lucht worden op de meeste plekken in Nederland op papier wel nipt gehaald.

De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente niet aan de Europese normen moet voldoen, maar de strengere normen van de Wereldgezondheidsdienst (WHO). Deze stelt hogere eisen aan fijnstofnorm dan de Europose Unie. Daarnaast vindt de Partij voor de Dieren dat het onderwerp luchtkwaliteit gezamenlijk met het onderwerp CO2 besproken zou moeten worden, om een integralere aanpak te bewerkstelligen. Ook in de gemeente Amsterdam richten wij ons sterk op het verschonen van de lucht!

De Partij voor de Dieren wil (snor)scooters weren van fietspaden en parken om gevaarlijke situaties voor fietsers en wandelaars te voorkomen. Ook willen wij dat er geen (snor)scooters met tweetaktmotoren meer door de stad rijden vanwege de hoge fijnstofuitstoot en de blootstelling van (fietsende) Amsterdammers hieraan. Om de gezondheid van Amsterdammers te bevorderen moet het openbaar vervoer perfect functioneren en de stad aantrekkelijke fietsroutes hebben waardoor er ook minder gebruik wordt gemaakt van scooters. De Partij voor de Dieren is voor openbaar vervoer in de nacht als goed en veilig alternatief voor auto’s. Welk transportmiddel hiervoor wordt ingezet is afhankelijk van de omstandigheden: nachtelijk verkeer moet met zo min mogelijk overlast voor de omgeving gepaard gaan.