Motie inzake Schiphol naar 300.000 vluchten


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over 60% reductie van de CO2-uitstoot in 2030

Constaterende dat:
- De klimaatcrisis alsmaar urgenter van aard wordt;
- De luchtvaart 3.8% van de totale CO2-emissie in de EU voor zijn rekening neemt;
- Schiphol als doel heeft in 2030 op het CO2-emissie niveau van 2005 te zitten, in afwijking van de Nederlandse klimaatdoelstelling om 60% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990;
- Er een brede consensus heerst onder luchtvaart- en milieuwetenschappers dat innovatie er niet voor gaat zorgen dat de luchtvaart snel genoeg duurzaam wordt;

Overwegende dat:
- De enige echte oplossing om de luchtvaartsector duurzamer te maken krimp is;

Spreekt uit dat

Het, in het zwaarwegende belang van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, noodzakelijk is dat Schiphol per direct krimpt tot maximaal 300.000 vluchten.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- Zich luid en duidelijk uit te spreken voor een krimp van Schiphol naar maximaal 300.000 vluchten;
- Bij het Rijk sterk te lobbyen voor krimp van Schiphol naar maximaal 300.000 vluchten.

Indiener,
J. Krom


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, SP, VOLT, Lijst Kabamba, DENK

Tegen

overigepartijen