Amen­dement inzake krimp lucht­vaart


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van de propositie voor deelregio Amsterdam voor de nieuwe MRA-agenda 2024 – 2028

Overwegende dat:

- een nieuwe MRA-agenda deels tot stand komt vanuit de inbreng van alle deelregio’s en dat het insturen van de Amsterdamse propositie dus hèt moment is om onmisbare aandachtspunten mee te geven voor een toekomstbestendige regio.

Besluit:

- aan beslispunt 2 in het besluit tot vaststellen van de propositie, waarin een aantal belangrijke punten worden opgesomd, een extra punt toe te voegen:
“2.8. Pleit voor de noodzaak van krimp van de luchtvaart.”

- Om overeenkomstig de propositie aan te passen:
Op pagina 2 aan het volgende stuk tekst onder het kopje Doel 1:
“In het verwezenlijken van deze ambitie neemt het Noordzeekanaalgebied, waaronder de havens, een bijzondere plek in. Hier moeten grote, noodzakelijke investeringen voor de energietransitie landen, hier zal ruimte moeten zijn voor de circulaire economie en hier zullen fabrieken in rap tempo moeten verduurzamen.”.
toe te voegen:

“Voor de leefbaarheid en luchtkwaliteit van de regio, en in de strijd tegen klimaatverandering, is het bovendien nodig dat de luchtvaart schoner en stiller wordt. Krimp van Schiphol, in het bijzonder het aantal vliegkilometers, is een noodzakelijke stap die de MRA
moet aanjagen.”

Indiener,
A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

Lijst AV, VOLT, SP, PvdD

Tegen

Alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Motie inzake geen hotel van 55 kamers in het Gat van de Kinkerbuurt

Lees verder

Motie inzake het per direct opstarten van de dialoog tussen de geraakte gemeenschappen door het Israëlisch-Palestijns conflict

Lees verder

    Word actief Doneer