Motie inzake het wijzigen van de Algemene Plaat­se­lijke Veror­dening (APV) in verband met het algeheel afsteek­verbod van consu­men­ten­vuurwerk (Orga­niseer centraal geor­ga­ni­seerde vuurwerk- en laser­shows in Amsterdam)


30 maart 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in verband met het algeheel afsteekverbod van consumentenvuurwerk (Nr. VN2021-006589).

Constaterende dat:

– het particulieren in Amsterdam wordt verboden om vuurwerk af te steken met oud en nieuw;

– wij willen ondersteunen dat Amsterdammers kunnen genieten van vuurwerk om het nieuwe jaar in te luiden zonder gevaar en bijkomend overlast;

– een vuurwerkshow een verbindende functie heeft;

– de evaluatie als aanbeveling heeft om te streven naar een centrale viering, op een grote, iconische buitenlocatie;

– één centrale vuurwerkshow niet zichtbaar is voor veel mensen in de stad.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Met Oud en Nieuw 2021/2022 op meerdere locaties in Amsterdam een professionele drone-, laser- of vuurwerkshows te organiseren, zodat Amsterdammers in alle stadsdelen daarvan kunnen genieten, tenzij Corona-maatregelen dat nog steeds onmogelijk maken.

De leden van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren

D.T. Boomsma


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, PvdD, DENK, JA21, CDA, PvdO, CU, BIJ1

Tegen

FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake het rapport Evaluatie Bestuurlijk Stelsel (variant uitwerken waarbij politieke partijen in stadsdeelcommissies vervangen worden door buurtbewoners)

Lees verder

Motie inzake het Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas (Behoud verwilderde natuur bij Noorder IJ-plas)

Lees verder

    Word actief Doneer