De strijd voor een visvrien­delijk Amsterdam


5 september 2023

Ondanks wetenschappelijke inzichten dat vissen en andere waterdieren pijn ervaren, worden er nog steeds pachtcontracten uitgegeven voor de hengelsport in Amsterdamse wateren. De Partij voor de Dieren ziet het liefst een einde komen aan deze vorm van onderwaterjacht. Door middel van een initiatiefvoorstel en meerdere moties is onze fractie al een hele periode bezig met het creëren van een veilige haven voor vissen in Amsterdam. Lees hier meer over onze inzet voor de vissen.

Begin dit jaar diende raadslid Judith Krom het initiatiefvoorstel “Amsterdam veilige haven voor vissen” in. Met dit initiatiefvoorstel pleit onze fractie ervoor dat het pachtcontract van de Amsterdamse Hengel Vereniging (AHV) niet verlengd wordt na afloop van de huidige termijn, op 31 juli 2024. Hierna zou het beheer van en de zorg voor het Amsterdamse waterleven gemeentelijk georganiseerd moeten worden, vindt onze fractie. En wanneer het pachtcontract niet verlengd zou worden, zou vissen ook niet meer toegestaan zijn in Amsterdamse wateren.


Opkomen voor de stemlozen

Dat vissen pijn voelen, is inmiddels onomstotelijk bewezen door uiteenlopende wetenschappelijke onderzoeken. Bovendien ervaren vissen ook stress. De Partij voor de Dieren-fractie stelt dat in het licht van de doodsnood en pijn van vissen het menselijke belang van vermaak verbleekt. Over het initiatiefvoorstel vertelde Judith daarom aan AT5: “De eerste reden is natuurlijk het dierenleed. De algemene consensus onder wetenschappers is dat vissen pijn ervaren. Wij vinden het onethisch om vissen nog langer met een haak door de bek uit het water te trekken.”

Daarnaast wil onze partij opkomen voor de zwakkeren en de stemlozen in onze samenleving. Vissen kunnen niet verbaal protesteren wanneer zij met een haak door hun bek uit het water getrokken worden. “Ik zou willen dat dieren dezelfde lobbykrachten hadden als clubs als de Amsterdamse Hengel Vereniging. Daarom dit voorstel van de Partij voor de Dieren: omdat zij geen geluid kunnen maken om aan te geven dat ze pijn hebben. Bij ieder ander dier zouden we dit nooit accepteren. Dus waarom wel bij vissen?”, betoogde Judith.Beheer van en zorg voor Amsterdamse wateren als gemeenteverantwoordelijkheid

De Partij voor de Dieren ziet graag dat het beheer van en de zorg voor het waterleven bij de gemeente komt te liggen, en niet bij de AHV. In de Wet Dieren is namelijk opgenomen dat gemeenten een zorgplicht hebben ten aanzien van de dieren op ons grondgebied. Hen mag geen pijn of letsel worden toegebracht zonder redelijk doel. Amsterdam heeft in haar dierenwelzijnsbeleid aangegeven een diervriendelijke gemeente te willen zijn. In deze zelfde stad worden er gemiddeld echter zo’n 450.000 vissen per jaar uit het water getrokken door sportvissers. De gemeente zou de zorgplicht moeten dragen voor alle dieren in de stad – ook de onderwaterdieren. Dieren zijn kwetsbare inwoners en het zijn de mensen die hun belangen moeten vertegenwoordigen.


“Vinden we het normaal met elkaar dat je ieder jaar honderdduizenden dieren pijn doet, omdat mensen een hobby willen uitvoeren?”


Zeven nieuwe voorstellen voor een visvriendelijkere stad

Het initiatiefvoorstel wist helaas geen doorgang te vinden in de gemeenteraad. Wel wist Judith een aantal voorstellen aangenomen te krijgen door de raad die het welzijn van de vissen in Amsterdamse wateren kunnen bevorderen. Over de door Judith ingediende moties kun je hieronder meer lezen:

Geen stilzwijgende verlenging contract: Onze fractie houdt zich al langer bezig met hengelen in Amsterdamse wateren en de pachtovereenkomst van de Amsterdamse Hengel Vereniging (AHV). Waar Judith eerder opriep om het pachtcontract helemaal niet te verlengen, wat geen doorgang wist te vinden, kreeg ze nu wel een motie aangenomen waarin het niet stilzwijgend verlengd wordt na afloop van de termijn.

Weerhaken niet langer toestaan: Weerhaken veroorzaken onnodig dierenleed en zijn niet noodzakelijk bij het hengelen. De weerhaak is moeilijker uit de mond van een vis te verwijderen dan een reguliere haak, waardoor de vissen langer boven water zijn en geen zuurstof binnenkrijgen. De haken vergroten ook de kans vast te blijven zitten in de vis. Daarom diende Judith een motie in om, in overleg met de AHV, het gebruik van deze haken te beëindigen en de AHV te vragen om een eigen verbod in te voeren. Deze motie werd aangenomen.

Verbod op vislood: Veel hengelaars gebruiken lood als verzwaring aan de vislijn, in kunstaas en in voerkorven. Lood is een gevaarlijke chemische stof die schade toebrengt aan milieu, natuur en dier. Om verdere loodvervuiling te voorkomen, diende Judith een motie in om het gesprek met de AHV aan te gaan en ze op te roepen een verbod in te voeren. Deze motie werd aangenomen.

Jaarverslagen en visstandbeheerplannen: De AHV maakt jaarlijks een verslag van de werkzaamheden en stelt ook de visstandbeheerplannen op. Dankzij een aangenomen motie van Judith zullen deze nu aangeboden worden aan de raadscommissie waar Dierenwelzijn is ondergebracht, zodat de raad deze kan controleren. Een andere motie rondom deze visstandbeheerplannen riep op om deze tijdig aan te leveren, namelijk ruim een jaar voor het verstrijken van de huidige pachtovereenkomst. Daarnaast verzocht Judith het college om met de AHV af te spreken dat deze beheerplannen tweemaal worden opgeleverd: tijdens en aan het einde van het pachtcontract. Deze moties werden verworpen.

Vislessen in lijn met wetenschap: Op basisscholen, in buurthuizen en bij speeltuinen wordt visles aangeboden door de AHV. De vereniging beweert bij deze lessen echter nog dat het wetenschappelijk onderbouwde feit dat vissen pijn beleven “zonder onderbouwing en op emotie gebaseerd is”. Men mag ervan uitgaan dat er tijdens deze lessen dus onjuiste informatie rondom de pijnbeleving van vissen wordt verstrekt. Met een motie poogde Judith het college aan te sporen om deze vislessen in lijn met de wetenschap te brengen. Deze motie werd helaas verworpen.

Media aandacht voor het mogelijke visverbod

De vergadering waarin het mogelijke hengelverbod een tweede keer ter sprake kwam, mocht op zeer veel (media) aandacht rekenen. Veel vissers van de Amsterdamse Hengel Vereniging hadden zich tijdens de tweede bespreking van het voorstel in de Stopera verzameld.

Media aandacht voor dit onderwerp:


Bekijk hier ook de bijdrage van Judith:

Gerelateerd nieuws

Successen voor dier, klimaat en natuur bij de Voorjaarsnota

Tijdens de Voorjaarsnota heeft de Partij voor de Dieren verschillende voorstellen gedaan. En met succes! 6 moties zijn aangen...

Lees verder

Terugblik op de raad: 20 september 2023

Tijdens de afgelopen raadsvergadering hebben wij ons weer ingezet voor dierenwelzijn, milieu, de bescherming van groen en het...

Lees verder