Motie inzake keurmerk dier­vrien­de­lijke kinder­boer­de­rijen


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2023

Constaterende dat:

- Het keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen in het leven is geroepen om het welzijn van dieren op kinderboerderijen te waarborgen;
- Van de 18 kinderboerderijen in Amsterdam slecht 2 het keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderij hebben.
- Het keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen bijdraagt aan het verbeteren van het dierenwelzijn op de boerderijen.

Overwegende dat:

- Het welzijn van gehouden dieren op een kinderboerderij mogelijk verbetert wanneer een boerderij zich aansluit bij het keurmerk;
- Door aan kinderboerderijen te vragen zich aan te sluiten bij het keurmerk de gemeente laat zien dat het dierenwelzijn op de boerderijen belangrijk vindt;
- Na het ontvangen van het keurmerk de educatieve waarde van een kinderboerderij verbetert omdat men laat zien hoe je op de juiste manier met dieren dient om te gaan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

In gesprek te gaan met de kinderboerderijen, hen te wijzen op het keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen en ze te vragen zich hierbij aan te sluiten.

Indiener,
J.M. Krom


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

CDA, JA21