Motie inzake Dutch Overshoot Day


21 juli 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2023

Constaterende dat:

- De dag, Dutch Overshoot Day, waarop wij in Nederland net zoveel grondstoffen hebben gebruikt als de aarde in een heel jaar kan genereren dit jaar al viel op 12 april;
- Deze dag ieder jaar eerder wordt bereikt;
- Onze ecologische voetafdruk in Nederland niet afneemt maar toeneemt.

Overwegende dat:
- Het, in het zwaarwegende belang van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, goed zou zijn om onze grote ecologische voetafdruk in Amsterdam meer aandacht te geven;
- Bewustwording van het feit dat we zoveel grondstoffen verbruiken ieder jaar bij kan dragen aan gedragsverandering van Amsterdammers.
- We alles moeten doen om klimaatverandering en biodiversiteitsverandering tegen te gaan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- Op een nog nader te bepalen dag, bijvoorbeeld tegelijk met Dutch Overshoot Day, verschillende activiteiten te ontwikkelen in de stad met als doel om meer aandacht te geven aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • Evenementen in cultuurcentra.
  • Gesprekken te organiseren tussen klimaatwetenschappers en Amsterdammers.

- Via gemeentelijke communicatiemiddelen tips geven om de ecologische voetafdruk te verkleinen.


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

JA21, FvD, CDA, VVD