Ecolo­gische Hoofd­structuur


Natuur en biodiversiteit staan zwaar onder druk, in Nederland en in Amsterdam. De afgelopen honderd jaar zijn de populaties van de inheemse wilde soorten een derde kleiner geworden. Dat wordt mede veroorzaakt doordat de natuur in Nederland bestaat uit grotere en kleinere geïsoleerde gebieden. Het op elkaar laten aansluiten van natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur, EHS, tegenwoordig ook bekend als Natuurnetwerk Nederland) maakt de natuur sterker, bevordert biodiversiteit en vergroot de kansen op het voortbestaan van soorten. Ook biedt het ruimte voor de spontane terugkeer van dieren die hier van oorsprong voorkwamen.

De Partij voor de Dieren wil dan ook dat de EHS in zijn geheel en zonder vertraging wordt aangelegd. Robuuste verbindingszones moeten prioriteit krijgen. In Amsterdam zijn met name de verbindingszones van de EHS van belang: de Groene As aan de westkant, de Natuurboog aan de zuid-oostkant en de Verbinging Waterland-Gooi aan de noord-oostkant. De Groene As wordt bedreigd door snelwegen en de mogelijke uitbreiding van de haven.

Dankzij de Partij voor de Dieren heeft Amsterdam nu een Ecologische Visie, waarin knelpunten worden beschreven en voorstellen worden gedaan om deze knelpunten op te heffen.

Meer over de Natuurnetwerk Nederland / de EHS