Haven


Havenbedrijf Amsterdam is de vierde haven van Europa, met 77 miljoen ton overslag per jaar. De haven heeft zijn oorsprong in de dertiende eeuw, toen bijvoorbeeld bier, graan en hout werden gelost aan het Damrak. Vandaag de dag is Haven Amsterdam de grootste benzinehaven ter wereld, de grootste cacaohaven ter wereld en de tweede grootste kolenhaven van Europa. De haven beslaat een oppervlak van 2600 hectare. De haven is goed voor 55.000 banen. Het havenbedrijf is sinds 1 april 2013 verzelfstandigd tot overheids-NV.

De Partij voor de Dieren vindt dat Amsterdam alle zeilen moet bijzetten om de transitie naar duurzame, schone energievoorziening te maken. Daarom willen we ook een kleinere, compactere haven met minder uitstoot. Innovatie en duurzaamheid moeten voorop staan in de bedrijfsvoering.

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen om de toekomst van de Houtrak- en Wijkermeerpolder. Wanneer de haven op ingeslagen weg verder gaat, is de kans groot dat dit leidt tot expansiedrift. De Structuurvisie heeft al een reservering opgenomen van deze twee polders voor eventuele uitbreiding. Wij vinden het belang van het voortbestaan van deze polders groot. De Wijkermeerpolder wordt beschermd door UNESCO en Nationaal Landschap, en de Houtrakpolder is Rijksbufferzonegebied en onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.