Motie inzake Amsterdam bloed­ko­lenvrij


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de overslag van Colombiaanse bloedkolen in de Amsterdamse haven

Constaterende dat:

- in de Amsterdamse Haven bloedkolen worden overgeslagen van bedrijven die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan ernstige mensenrechtenschendingen in Colombia, zoals het met geweld verdrijven van 60.000 bewoners uit hun leefgebied en naar schatting uitvoeren van minimaal 3.000 executies;
- onder andere het in Amsterdam gevestigde Vattenfall, de RWE- en Uniper-centrales in Duitsland, en het Franse Engie energie opwekken met bloedkolen die overgeslagen worden in de Amsterdamse Haven;
- Nederland sinds 2009 meer dan honderd miljoen ton kolen importeerde uit de Colombiaanse bloedkolenmijnen en daarmee een van de grootste afnemers is.

Overwegende dat:
- ondanks een aangenomen motie van de Amsterdamse gemeenteraad uit 2016 waarin de Haven wordt verzocht om invulling te geven aan OESO- en UN-richtlijnen, de import van bloedkolen met 350 procent is gestegen sinds de oorlog in Oekraïne en de boycot op Russische kolen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- zich in te spannen om de overslag en het gebruik van steenkool afkomstig uit Cesar zo snel mogelijk te laten stoppen;
- hiertoe bedrijven in de haven en energiecentrales aan te spreken op hun ketenverantwoordelijkheid met het dringende verzoek om steenkool uit Cesar te boycotten.

Indieners,
A.L. Bakker
J.A. Veldhuyzen
E.W. Schmit
Z.D Ernsting


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

JA21, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake de Zienswijze op de ontwerpbegroting 2024-2027 en het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 – 2032 van de Vervoerregio

Lees verder

Motie inzake jaarverslagen en visstandbeheerplannen de raad doen toekomen

Lees verder

    Word actief Doneer