Motie inzake eerder dan 2030 stoppen met steenkool in de haven


12 oktober 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de overslag van Colombiaanse bloedkolen in de Amsterdamse haven

Constaterende dat:

- het Havenbedrijf Amsterdam sinds 2017 het doel heeft om na 2030 geen steenkool meer in de haven over te slaan.

Overwegende dat:

- de urgentie om te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen nu, ruim 6 jaar later, alleen maar is toegenomen en dat er misschien wel kansen liggen voor versnelde uitfasering van kolen in de haven.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- om daar waar mogelijk tot versnelling te komen van het uitfaseren van kolen in de haven;
- de gemeenteraad nog in 2023 over een eventueel nieuw tijdpad te informeren.

Indieners,
A.L. Bakker
J.A. Veldhuyzen
C.K.E. Kabamba
E.W. Schmit
Z.D. Ernsting


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

JA21, CDA, FvD, VVD

Lees onze andere moties

Motie inzake het per direct opstarten van de dialoog tussen de geraakte gemeenschappen door het Israëlisch-Palestijns conflict

Lees verder

Motie inzake compensatie voor verdreven bewoners Cesar

Lees verder

    Word actief Doneer